Knygos apie Julijoną Lindę-Dobilą sutiktuvės

2018-11-13 | Kategorija: Kaimynai

Įkvepiantis mokytojas ir visuomenininkas, pirmojo lietuvių psichologinio romano „Blūdas“ autorius – tai Julijonas Lindė-Dobilas (1872–1934), mūsų kraštietis, kilęs iš Dovydų kaimo prie Joniškėlio.

Lapkričio 15 d., ketvirtadienį, 15  val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks jam skirtos istoriko  Juozo Brazausko knygos  „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ pristatymas.

Pristatyme dalyvaus: knygos autorius, istorikas Juozas Brazauskas, Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė, mokytoja ekspertė Lionė Lapinskienė, bibliotekininkė, visuomenės veikėja Albina Saladūnaitė, istorikas, aktorius Donatas Juzėnas. Bus galimybė įsigyti autoriaus knygą.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.