Vabalninko seniūnija laimėjo šalies konkurso „Valstybę kuriame mes“ finale

2018-11-08 | Kategorija: Krašto naujienos

Vabalninko seniūnijos atstovai ir Biržų rajono meras po apdovanojimų

Daugiau kaip 30 Lietuvos seniūnijų dalyvavo Nacionalinio seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ finale. Konkurso dalyviai teikė paraiškas keturioms nominacijoms: „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui”, „Už tautinės savimonės puoselėjimą”, „Už kūrybiškumo ugdymą”, „Už saugią Lietuvą”. Teisę dalyvauti finale buvo iškovojusi ir Vabalninko seniūnija, puoselėjanti tautines tradicijas, kraštiečius ir svečius žavinti dainomis ir šokiais, stebinanti originalių senųjų amatų išmanymu. Finale vabalninkiečius lydėjo sėkmė: jie tapo nominacijos „Už kūrybiškumo ugdymą“ laimėtojais.

Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtą konkursą inicijavo Kultūros ministerija, siekdama skatinti bendruomeniškumą, stiprinti vietos savivaldą. Konkurso dalyviai pristatė per pastaruosius penkerius metus nuveiktus darbus, padėjusius suvienyti bendruomenę, įtraukti jos gyventojus į įvairias veiklas ir atnešusius lauktų pokyčių seniūnijos gyvenime.

Lapkričio 6 d. Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje vyko šio konkurso padėkos renginys, kurio metu į finalinį konkurso etapą patekusias seniūnijas pasveikino Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, kultūros, žemės ūkio, socialinės apsaugos ir darbo ministrai. Apdovanotos geriausios seniūnijos kiekvienoje nominacijoje.

Vienas komentaras to “Vabalninko seniūnija laimėjo šalies konkurso „Valstybę kuriame mes“ finale”

  1. Tiesa parašė:

    Voldis visur prisiplaka, tipo čia jo nuopelnai

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.