Bibliotekoje – paskaitos skaitmeninio raštingumo tema

2018-11-08 | Kategorija: Krašto naujienos

Kiekvienam iš mūsų svarbu mokėti tiek analizuoti medijų turinį ir įvertinti perduodamus pranešimus, tiek gebėti valdyti tradicines bei skaitmenines technologijas, suvokti savo kaip medijų vartotojo teises ir atsakomybes.

Lapkričio 12 d. 15 val. visus maloniai kviečiame į Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje II a. skaitykloje vyksiančius mokymus „Skaitmeninių technologijų raštingumas, medijų turinio kritiškumas ir saugumas internete“, kurių metu kiekvienas dalyvis galės pažinti kintančią medijų aplinką bei suvokti jos teikiamus privalumus ir kylančias grėsmes.

Tai padaryti padės Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doktorantas Tadas Žižiūnas ir socialinių tinklų ekspertas Darius Jokubaitis, kurie išsamiai supažindins su naujausiomis skaitmeninėmis technologijomis (virtuali realybė, 3D spauda, skaitmeninis realybės objektų redagavimas) bei praktiniais elgesio virtualioje erdvėje saugumo aspektais.

Paskaitų ciklas vyksta pagal Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą „Skaitmeninių technologijų raštingumas, medijų turinio kritiškumas ir saugumas internete“. Organizatorius – Vilniaus universitetas.

Lapkričio 27 d. pakviesime į prof. Rimvydo Laužiko paskaitą. Sekite bibliotekos naujienas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.