Biržų krašto muziejuje „Sėla“ – fotografijų paroda „100 Latvijos akimirkų“

2018-10-31 | Kategorija: Susitikimai

Penki draugai fotografai dalijasi savo matymais per fotoaparato „akį“, sukurtais Latvijoje ir skirtais šios valstybės šimtmečiui.

Česlovas Mazulis

Gimė Daugpilyje, dabar gyvena Livanuose. Gydytojas psichiatras, užsiimantis privačia praktika. Fotografuoti pradėjo dar vaikystėje, taip pat ir filmuoja.

Patinka fiksuoti akimirkas. Save apibūdina: „Aš nesu fotografas, o tik fotografuoju“. Mėgsta makro//didelio masto fotografija, žmonių, portretų fotografija, gamta, gėlės.

Dalyvavo daugelyje fotografijos parodų.

Dacė Ūdrė

Jau 17 metų kasdien darbuojasi valstybinėje įstaigoje, yra atsakinga už viešuosius ryšius.

Labiausiai patinka fotografuoti žmones, pagauti akimirkos emociją ir ja pasidalinti. Dacė teigia: „Latvija yra tokia, kokie esame. Mes savęs ieškome tradicijose, istorijos puslapiuose, šeimoje ir gamtoje. Ir visa tai yra tikrosios mūsų vertybės.

Agnis Šmitas

Biologijos mokslų daktaras.

Agnio pomėgis fotografuoti glaudžiai siejasi su darbu. Jau mokykloje fotografuodavo Smena , Zenitu ar plačiajuosčiu Kijev88. Tačiau tikru pomėgiu fotografija tapo 1996 m., kai už pirmąją doktorantūros stipendiją nusipirko Canon EOS 500 fotoaparatą.

Dabar fotografija yra kai kas daugiau nei vien tik pomėgis. Patinka fotografijoje ieškoti  įdomių ir kartais sunkių sprendimų, kaip antai, fotografuoti skrendančias, o ne ant žiedų sutūpusias bites.

Agnis stengiasi fotografijoje ieškoti filosofinių aspektų ir paslaptingumo.

Marika Eglytė

Pradinių klasių mokytoja.

Fotografavimu domisi nuo vaikystės. Jaunystėje fiksuodavo/įamžindavo draugus, šeimą ar vakarėlius, negalvojant apie apšvietimą, kadro kompoziciją.

Fotografija Marikai  yra išraiškos, savirealizacijos būdas ir nuostabi/puiki galimybė atsipalaiduoti. Daugiausia fotografuoja gamtą. Mėgstamiausia tema yra begonijos/ledinės gėlės (ant langų).

Marika yra surengusi individualių bei kartu su kolegomis organizuotų parodų.

Vida Kadikienė

Gimė ir mokyklą baigė Lietuvoje, Biržų rajone, nuo 1979 metų gyvena Rygoje.

Pagal išsilavinimą pedagogė, bet gyvenime viskas kitaip. Daug metų dirbo buhaltere, dabar – darbas su klientais draudimo kompanijoje.

Kaip ir daugelis, fotografija susidomėjo dar jaunystėje. Išmoko fotografuoti Zenitu ir iš tų laikų daugiausia fotografijų yra su vaikais arba iš kelionių.

Paskutinius 7-8 metus fotografavimas tapo rimtu užsiėmimu. Tai suteikia pačiai autorei džiaugsmo, o jeigu savo nuotraukomis dar ką nors pradžiugina, tai džiaugsmas padvigubėja.

Džiugina gamtos vaizdai ir tikros vaikų emocijos!

Parodos atidarymas lapkričio 4 d. (sekmadienį) 12 val. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ parodų salėse.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.