Panevėžio lėlių vežimo teatro lapkričio mėnesio repertuaras

2018-10-23 | Kategorija: Renginiai

11.03 (šeštadienis)

 12 val.

Lėlių vežimo teatre

H.K. Anderseno pasakos motyvais „Sniego Karalienė“, rež. Vitalijus Mazūras

Vaikams nuo 3 metų.

Bilieto kaina 3 Eur

 

11.04 (sekmadienis)

 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Schmidt „Princesė Strazdanėlė“, rež. Ivanas Čabanovas

Vaikams nuo 3 metų.

Bilieto kaina 3 Eur

 

11.11 (sekmadienis)

12 val.

Lėlių vežimo teatre

J.Kazakaitis „Trys lokiai“, rež. Antanas Markuckis

Vaikams nuo  2 metų

Bilieto kaina 3 Eur

 

11.17 (šeštadienis)

12 val.

Lėlių vežimo teatre

„Mažojo automobiliuko nuotykiai“, aut. ir rež. Jurijus Titarovas

Vaikams nuo 2 metų.

Bilieto kaina 3 Eur

 

11.18 (sekmadienis)

12 val.

Lėlių vežimo teatre

Muzikinė komedija „Lietuviški perdainavimai“, aut. ir rež. Jurijus Titarovas

Vaikams nuo 3 metų.

Bilieto kaina 3 Eur

 

11.24 (šeštadienis)

12 val.

Lėlių vežimo teatre

PREMJERA. „Anderseno sapnas“, aut. ir rež. Oksana Dmitrejeva

Vaikams nuo 3 metų.

Bilieto kaina 3 Eur

 

 

11.25 (sekmadienis)

12 val.

Lėlių vežimo teatre

PREMJERA. „Anderseno sapnas“, aut. ir rež. Oksana Dmitrejeva

Vaikams nuo 3 metų.

Bilieto kaina 3 Eur

 

Vaikams iki 2 metų įėjimas nemokamas.

 

11.26 (pirmadienis)

17 val.

Lėlių vežimo teatre

Kelio teatro spektaklis pagal M. K. Čiurlionio laiškus „Ilgėjimos` Sonata“,

rež. Diana Anevičiūtė

Nemokamas spektaklis suaugusiems

  

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą

 

Kalėdų Senelis jau ruošiasi susitikimui su vaikais Lėlių vežimo teatre!

Užsakymai Kalėdiniams renginiams priimami telefonu +37067797335

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.