Festivalis „Biržai 2018“ atsisveikino iki kitų metų

2018-10-21 | Kategorija: Susitikimai

Festivalio „Biržai 2018“ organizatoriai Ramutė Petronytė ir Mantas Makrickas. Janinos Bagdonienės nuotr.

Spalio 19 dienos vakarą Biržų pilies didžiojoje salėje su klausytojais atsisveikino dvidešimtasis  Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2018“.

Visi devyni festivalio koncertai sulaukė gausių klausytojų. Rugsėjo 25 dieną Kultūros centre festivalį pradėjo Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis). Festivalio koncertai klausytojus lydėjo per įvairių epochų, skirtingų žanrų muziką, koncertavo kelių kartų atlikėjai iš Lietuvos ir užsienio, aktyviai koncertuojantys ir garsiausiose pasaulio koncertų salėse.

 Į baigiamąjį koncertą rinkdamiesi nuolatiniai klausytojai džiaugėsi, kad festivalis iš vasaros persikėlė į rudenį, kai po visų darbų, atostogų taip norisi grįžti prie rudens ramybės, sielai artimos muzikos. Visi festivalio koncertai buvo nemokami – tai leido jo koncertų klausytis ir mažesnes pajamas gaunantiems biržiečiams. Festivaliui paramą suteikė Lietuvos kultūros taryba.

Baigiamojo koncerto pradžioje visiems festivalio klausytojams, rėmėjams, pagalbininkams ir partneriams padėkojo festivalio organizatoriai: Mantas Makrickas, VšĮ „Meno manija“ vadovas, ir Ramutė Petronytė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos laikinoji direktorė, festivalio organizatorė nuo pat jo pradžios 1988 metais.

Festivalio organizatoriams dėkojo Seimo narys Viktoras Rinkevičius, rajono meras Valdemaras Valkiūnas (iš mero organizatoriai čia pat išgavo pažadą, kad Savivaldybė padės kitų metų festivalyje priimti simfoninį orkestrą). Rėmėjams, pagalbininkams, festivalio partneriams (Jurgio Bielinio viešoji biblioteka ir „Sėlos“ muziejus) buvo įteikti padėkos raštai. Po kiek užtrukusios įžangos prasidėjo nuotaikingas koncertas „Su muzika per Europą“.

Baigiamasis koncertas. Klausytojai. Janinos Bagdonienės nuotr.

Biržiečiams ir miesto svečiams (į festivalio koncertus nuolat atvyksta klausytojai iš Panevėžio, Pakruojo, Kupiškio, Pasvalio) koncertavo Francesco Mammola (mandolina), Nijolė Dorotėja Beniušytė (klavesinas), Čiurlionio kvartetas, violončelininkas Saulius Lipčius.

Ne vienas klausytojas pirmą sykį išgirdo įvairiapusį mandolinos skambesį, kurį dovanojo virtuozas iš Italijos F. Mammola, pelnęs muzikos kritikų ir publikos pripažinimą, dar vaikystėje vadintas vunderkindu. F. Mammola yra daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, solinės karjeros metu sukaupęs šimtus koncertų pagrindinėse Italijos koncertų ir teatrų salėse, Anglijoje,Belgijoje, Vokietijoje, Lietuvoje ir Vatikane. Savo ekspresyviu grojimu jis sužavėjo ir biržiečius. Koncerto kūrinius klausytojams pristatė Nijolė Dorotėja Beniušytė, klavesininkė, Italijos Akvilos Alfredo Casellos konservatorijos absolventė, tarptautinio muzikos festivalio „Le strade d’Europa Lietuva–Italija“ organizatorė.

O Nacionalinės premijos laureatą Čiurlionio kvartetą ir violončelininką Saulių Lipčių biržiečiai sutiko kaip senus ir visada laukiamus draugus.

Po nuotaikingo koncerto festivalis atsisveikino iki kitų metų.

Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.