Renginiai Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose

2018-10-19 | Kategorija: Renginiai

Spalio 23 d., antradienį, 14.00 val. Saločių bibliotekoje vyks Saločių bibliotekos skaitytojų klubo “8+” susitikimas su Pajiešmenių bibliotekos skaitytojų klubu.

Spalio 23 d., antradienį, 17.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje vyks pokalbis su žurnalistu politikos apžvalgininku Rimvydu Valatka tema „Reklama, viešieji ryšiai ir propaganda.“ Renginį remia Lietuvos kultūros taryba. 

Spalio 24 d., trečiadienį, 15.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje vyks kompiuterinio ir informacinio raštingumo pamoka pažengusiems.

Spalio 25 d., ketvirtadienį, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyriuje (2 a.) bus pristatoma labdaros vaikams iniciatyvos „Happimess“ išleista rašytojos Jurgos Baltrukonytės knyga „Viskas bus gerai“, kurioje terapinių pasakų pagalba paprastai ir jautriai kalbama apie onkologines ligas bei jas išgyvenančius žmones. Dalyvaus šią knygą įkvėpusi mažoji pasvalietė Viktorija Tamulionytė su mama, labdaros iniciatyvos „Happimess“ vadovė Jurgita Jakaitė. Bus galima įsigyti knygą ir pasidalinti gerumu: dovanoti rūbų ir žaisliukų sergantiems vaikams.

 

Dokumentinio kino filmo apie partizanų vadus „Tėvynė – tai ta vieta žemėje …“ (2016) demonstravimas iš spalio 23 d. perkeliamas į spalio 31 d. Visų norinčių pažiūrėti filmą spalio 31 d., trečiadienį, 15.00 val. laukiame Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos „Mono arba stereo“ erdvėje.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.