Relaksacinė valanda su mandalomis

2018-10-18 | Kategorija: Kaimynai

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka spalio 17 d. surengė savo lankytojams mandalų piešimo popietę.

Apie mandalų istoriją, reikšmę, paplitimą liaudies mene, religijoje bei gamtoje pasakojo į biblioteką atėjusi Visuomenės sveikatos biuro darbuotoja Simona Pyragytė. Skubančioje, smulkių rūpesčių pilnoje kasdienybėje norisi sustoti, atsikvėpti ir susigaudyti savo jausmuose bei mintyse. Tai padeda padaryti iš žilos senovės atėjęs meditacinis menas – mandalų kūrimas. 

Popietės dalyviai, pasiėmę pieštukus, pabandė įsigilinti į save, savo vaizduotę ir išreikšti savo pojūčius spalvindami ir piešdami mandalas. Didelis susirinkusių būrys liudijo apie šiandieninio žmogaus poreikį ramiam meditaciniam laisvalaikiui. Sulaukus pageidavimų, nutarta mandalų piešimą bibliotekoje surengti ir kitą kartą.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.