„Vilties paukštė“ sklandė Biržuose

2018-10-10 | Kategorija: Susitikimai

„Vilties paukštėje“ dainuoja Biržų neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ištvermingieji“. Jolantos Lesevičienės nuotr.

Spalio  9 dieną į Biržų kultūros centrą suvažiavo neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvai iš kelių Lietuvos rajonų: Šiaulių, Kupiškio, Pasvalio, Pakruojo, Panevėžio, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos. Čia vyko konkurso „Vilties paukštė 2018“ atrankos koncertas.

„Vilties paukštė“ – tradicinis Lietuvos neįgaliųjų draugijos renginys, kuriuo šalies neįgalieji skatinami ugdyti meninius gebėjimus, kurti, puoselėti savo krašto kultūrą bei tradicijas. Rugsėjo ir spalio mėnesiais renginio atrankos turai vyko ir dar vyks šešiuose Lietuvos miestuose: Rietave, Utenoje, Šalčininkuose, Biržuose, Kauno rajone, Kelmėje. Juose dalyvauja daugiau nei penkios dešimtys meno mėgėjų kolektyvų. Geriausiai juose pasirodę kolektyvai koncertuos finaliniame „Vilties paukštės 2018“ renginyje Prienuose lapkričio 20 dieną.

Atrankiniame koncerte Biržuose dalyvavo 12 neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvų. Šventės pradžioje visus jos dalyvius pasveikino rajono meras Valdemaras Valkiūnas, padėkojęs, kad kolektyvai iš įvairių Lietuvos vietų suvažiavo į pačią šalies šiaurę ir linkėjo visiems gražiai praleisti laiką. Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Stasė Eitavičienė linkėjo ne tik gerai pasirodyti, bet ir nuoširdžiai pabendrauti, kad ši šventė visus dar labiau suartintų, leistų džiaugtis šia diena, dėkojo neįgaliesiems už jų aktyvumą, norą neužsisklęsti savyje su savo liga. Seimo nario Audrio Šimo padėjėja Eugenija Prokopovičienė iš karto pasveikino visus kolektyvus: juk vien atvykimas į šventę leidžia sakyti, kad visi kolektyvai yra laimėtojai, nors komisija turi išrinkti tik vieną kolektyvą, dalyvausiantį finaliniame „Vilties paukštės“ koncerte.

Koncertą-atranką pradėjo šeimininkai – Biržų neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ištvermingieji“, vadovaujamas Laimos Aukštuolienės. Šių metų konkurso pagrindinė tema buvo Lietuvos šimtmetis, tad daugiausia ir skambėjo gimtajam kraštui skirtos lietuvių kompozitorių, pačių neįgaliųjų sukurtos dainos ir jau gerai žinomos liaudies dainos.

Dainuoja atrankos nugalėtojas Pakruojo neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šiladis“.
Skaidriaus Dumbrausko nuotr.

Kolektyvų pasirodymą vertino komisija: Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Vireliūnienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, Biržų kultūros centro mėgėjiško meno kolektyvų vadovė Lina Januševičienė ir Kultūros centro renginių režisierė Gytė Rožėnienė. Komisija atsižvelgė į daugelį dalykų: repertuaro pasirinkimą, sudėtingumą, atlikimo kultūrą, kūrinių interpretacijas, intonacijos tikslumą, dalyvių sceninę išvaizdą ir laikyseną. Susumavus visus vertinimo balus nugalėtoju buvo pripažintas Pakruojo neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šiladis“.

Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.