Partizanų Lietuva

2018-10-10 | Kategorija: Verta žinoti

Antrojo žygio akimirka. I.Stachovaitės nuotr,

Partizanų Lietuva – projektas, skirtas 70-osioms Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijos metinėms. Dvylikos etapų žygis su gyvais pasakojimais ves per Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Žemaitiją, kol galiausiai 2019 m. vasario 16-ąją susitiksime Radviliškio krašte, kur ir buvo pasirašyta 1949 m. Deklaracija.

Projektas Partizanų Lietuva jau įsibėgėjo. Spalio 13 d. Panevėžio bei Radviliškio rajonuose keliausime Rytų Lietuvos srities vado Jono Kimšto ir Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko Juozo Šibailos pėdomis maršrutu Smilgiai-Alksniupiai (apie 27 km). Kelionėje pasakojimais vaizduotę žadins žygio vadovas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius-Svirplys.

 

Daugiau informacijos Facebook paskyroje Partizanų Lietuva. Norintys dalyvauti gali registruotis internetu (registracijos forma – paskyroje) arba atvykti renginio dieną 10.00 val. į Smilgius (Panevėžio g. 21), kur prasidės trečiasis žygio etapas.

Projektą organizuoja Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdis, žygius kuruoja Pėsčiųjų žygių asociacija, Lietuvos gen. P. Plechavičiaus karių sąjungos Šiaulių rinktinė ir žygeivių klubas „X kilometras“. Globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Projektą remia UAB „Mokas iT“, UAB „Manjana“, prof. dr. Algis Mickūnas ir geri diedukai.

Projekto organizatoriai

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.