Ilgai lauktas pianisto Gintaro Januševičiaus rečitalis Biržuose

2018-10-08 | Kategorija: Susitikimai

Tarptautinis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2018“ klausytojus kviečia į išskirtinę pianisto Gintaro Januševičiaus (Lietuva/Vokietija) programą „Invictus“.

Programos pavadinimą Invictus“ (Nenugalimas“) G. Januševičius pasiskolino iš 1875 metų Williamo Ernesto Henley poemos, kurios autorius tikėjo, jog kiekvienas esame „likimo valdovas ir savo sielos kapitonas“. Šioje programoje atliekami kūriniai yra tarsi simboliai euforijos ir pergalių, atėjusių po ilgų negandų metų. Kaip jau įprasta, G. Januševičius savo klausytojams paruošė ne tik virtuozišką programą, bet ir su kūriniais bei jų autoriais susijusias įkvepiančias istorijas.

Pianistas Gintaras Januševičius išgarsėjo 2004 metais, tapęs jauniausiu Tarptautinio Monrealio konkurso finalininku, o konkurse jo paskambintus S. Rachmaninovo Etiudus-paveikslus Op. 39 gyrė tokie fortepijono meistrai kaip Jean-Philippe Collard, Kum-Sing Lee, Michel Dalberto ir Benedetto Lupo. „Classics Today“ apžvalgininkas Christophe Huss tuomet rašė: „Gintaras Januševičius sklendžia tarytum albatrosas. Jo pasirodymai pusfinalyje ir finale man suteikė retų nušvitimo akimirkų. Jie iškrenta iš bendro konkurso konteksto, nes jų neįmanoma priskirti kokiai nors kategorijai ar įvertinti balais. Mozarto koncertas nėra kūrinys, kurio galėjai laukti iš tokio ryškaus temperamento atlikėjo. Bet būtent jame, kitaip nei tikėjomės, atsiskleidė visa talento pilnatvė. Mes stebėjome, kaip jis geba suvaldyti, išaukštinti Mozarto muziką. Mes matėme, kaip, jam nė karto nepakylant virš forte, klavišai po jo pirštais sušvinta tūkstančiais įvairiausių atspalvių. Mes regėjome, kaip jis, tiesus it styga, guviai pliekia ritmus, judėdamas pirmyn su meistrui deramu paprastumu ir jaunam vyrui būdinga energija Tuo niekada nesinaudojama dėl efekto, o kairė ranka niekada nesiekia pranokti dešinės. Januševičius pasirinko patį neefektingiausią koncertą ir sugrojo jį pačia neefektingiausia maniera, spinduliuojančia lengva it plunksna štrichų žaisme.“

Atlikėjas – penkiolikos tarptautinių konkursų prizininkas bei diplomantas, pasirodė tokiuose įžymiuose festivaliuose, kaip F. Šopeno festivalis Duszniki-Zdroj mieste Lenkijoje, Viurcburgo „Mozartfest“, Bezansono festivalis bei Dresdeno „Musikfestspiele“. Jo rečitaliai skambėjo daugelyje Lietuvos ir Vokietijos miestų, o taip pat Niujorke (2015, 2016, 2017), Vašingtone (2015), Rio de Žaneire (2016), Šendžene (2011), Londone (2012), Paryžiuje (2008), Maskvoje (2001, 2002), Berlyne (2009, 2016), Madride (2008), Romoje (2015, 2017), Vienoje (2015), Barselonoje (2008), Stokholme (2015), Tel Avive (2011), Varšuvoje (2002), Ciuriche (2016, 2017), Taline (2006, 2017), Kišiniove (2010, 2014, 2016) ir kt. G. Januševičius grojo su Maskvos valstybiniu, Lietuvos valstybiniu, Moldavijos nacionaliniu, Monrealio, Šendženo simfoniniais orkestrais, Lietuvos kameriniu orkestru ir kt. Kamerinės muzikos projektuose jis scena dalinosi su Jorgu Widmannu, Leonidu Gorokhovu, Ekaterina Mečetina, Aleksėjumi Gorlaču, Elsbeth Moser, Solenne Paidassi ir kt.

Nuo 2009 m. G. Januševičius skaito paskaitas ir vadovauja atviroms meistriškumo pamokoms Japonijoje, Kinijoje, Brazilijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Latvijoje bei Izraelyje. 2008 m. jis sukūrė Vokietijoje išpopuliarėjusią koncertų seriją „Plathner‘s Eleven“, kuriai vadovavo iki 2015 m. Šiuo metu jis vadovauja muzikos konkursui „Hanoverio muzikos talentų birža“, pianistų konkursui „Einbecker Klavierfrühling“, žiemos pianistų akademijai „Feuerwerk“, dirba pianistų konkursų komisijose visoje Europoje. 2017-ųjų vasarą startavo naujas tarptautinis G. Januševičiaus projektas Lietuvoje „Klaipėda Piano Masters“, kurio novatoriškas požiūris į pianisto profesiją jau turi pasekėjų visame pasaulyje.

Koncerto programa

JOHANN SEBASTIAN BACH / JOHANNES BRAHMS – Chaconne d-moll

LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sonata C-dur, Op. 53 ‘Aurora’

FERENC LISZT – Obermano Slėnis

SERGEI RACHMANINNOFF – Sonata b-moll, Op. 36

Koncertas vyks spalio 9 d., antradienį, 18 val. Biržų pilies rūmų salėje

Daugiau informacijos apie festivalį – www.birzufestivalis.lt

Maloniai kviečiame!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.