Sekmadienio kine – šeimyninė drama

2018-10-04 | Kategorija: Renginiai

Biržų bibliotekos salėje spalio 14 d. 13 val. Rež. A. Blaževičius, Lietuva, Lenkija, 2016 m., vaidybinis, 96 min., N-13).

Viso „Šventojo“ pasakojimo epicentru tampa šeimyninė drama, kurioje kiekvienas žmogus bando ieškoti laimės taip, kaip sugeba ir kaip jis ją įsivaizduoja. Yra žmona, kuriai reikia paprasto, žmogiško dėmesio, kad ji jaustųsi graži, geidžiama ir mylima. Yra ir vaikai, kuriais reikia rūpintis, padėti, kai jiems labiausiai to reikia, laiku pastebėti visas jų problemas ir mokėti patarti. Tačiau visa tai nė motais pagrindiniam filmo herojui Vytui, kuris netekęs darbo bando žiūrėti į viską tik per savo prizmę nepastebėdamas tų, kurie yra šalia jo. Argi tai ne tipinė rutinoje gyvenančios šeimos situacija, kuriai nepakenktų rimtas dialogas?

Tai filmas, leidžiantis savo kailiu suvokti karčią šalies gyventojų realybę.

 Filmą pristatys asmuo iš kūrybinės komandos.

Projektą „Kino ritmu“ finansuoja Lietuvos kino centras. Iš dalies remia LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius, UAB „Šiaurės rytai“ ir reklamos agentūra „Leporo LT“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.