Sveikinimas policijos darbuotojams

2018-10-02 | Kategorija: Krašto naujienos

Gerbiami Lietuvos policijos pareigūnai ir darbuotojai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su profesine švente  — Angelų sargų diena. Angelas saugo mus nuo kasdienių bėdų, negandų ir paklydimų, gina ir globoja. Jūs taip pat. Jūsų misija – saugoti visuomenę ir valstybę, ginti kiekvieną žmogų, padėti visiems, kam reikia pagalbos yra labai kilni ir garbinga.

Dėkoju, kad  ryžotės pasirinkti tokią atsakingą ir daug jėgų, stiprybės bei ryžto reikalaujančią profesiją. Ačiū, kad rūpinatės mūsų saugumu ir gerove, teisingai, garbingai ir profesionaliai atliekate savo pareigas.

Linkiu Jums visuomenės pagarbos ir pasitikėjimo, visada būti pasirengusiems pasitikti ir atremti iššūkius, būti pavyzdžiu mums visiems. Stiprybės, ištvermės, sveikatos ir kantrybės Jums ir Jūsų šeimoms.

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.