Sveikinimas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga

2018-10-01 | Kategorija: Krašto naujienos

Mieli senjorai,

Spalio 1-ąją minime Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Tai puiki proga dar kartą ištarti Jums AČIŪ! Padėkoti  už Jūsų dalinamą išmintį, sukauptas žinias, nuveiktus darbus. Būtent Jūs esate žmonės galintys gyvai liudyti daug mūsų šaliai reikšmingų istorinių įvykių. Jūs kūrėte mūsų dabartį.

Mieli senjorai, niekada nepamirškite, kokie reikalingi ir svarbūs esate mums visiems. Tai Jūs — tas šaltinis, iš kurio galime semtis stiprybės,— taip viešėdamas Lietuvoje kalbėjo popiežius Pranciškus.

Nuoširdžiai sveikinu Jus šios prasmingos dienos proga ir linkiu geros sveikatos, neblėstančios energijos ir šypsenos, kuri niekada nedingtų iš Jūsų lūpų. Būkite mylimi ir be galo laimingi!

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.