Biržų turizmo klasteris dalyvavo „Expo Aukštaitija“ parodoje

2018-10-01 | Kategorija: Krašto naujienos

Š.m. rugsėjo  21 – 23 d. Biržų turizmo klasteris dalyvavo parodoje „Expo Aukštaitija“, Panevėžyje. Paroda vyko  23 – ąjį kartą, biržiečiams tai buvo pirmasis dalyvavimas. Stende buvo pristatyti Biržų turizmo klasterio nariai, jų teikiamos paslaugos.

Parodoje buvome ryškūs ir įdomūs. Sodeliškių dvaro atstovai pristatė naujieną – Senovinės technikos muziejų, Levandų ūkis visus žavėjo savo produkcija, pristatė edukacines programas. Biržų turizmo informacijos centras akcentavo ką galima pamatyti šaltuoju metų laiku, nurodė kur galima apsistoti, paskanauti kulinarinio paveldo.

Parodą „EXPO Aukštaitija“ šiais metais aplankė per 30 tūkst. žmonių. Parodoje dalyvavo 150 dalyvių, ekspozicija užėmė per 1 700 kvadratinių metrų parodinio ploto.

Šiemet parodos „EXPO Aukštaitija 2018“ organizatorių sudaryta speciali komisija išrinko geriausius parodos dalyvius. Biržai taip pat buvo pastebėti. Įteiktas diplomas „Už vieningą stendo stilių ir išradingą reklaminę koncepciją“.

Biržų turizmo klasteris

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.