Rudens sekmadieniai – su geru kinu

2018-09-26 | Kategorija: Renginiai

Ruduo KINO RITMU – tradiciškai biblioteka ketvirtą rudenį kviečia į sekmadienio kino seansus spalio – lapkričio mėnesiais. Šiemet ekranuose – lietuviški kino filmai, kuriuos pristatys atvykstantys kūrėjai arba prodiuseriai.

Spalio 7 d. 13 val. „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“ (rež. A. Matelis, Lietuva, 2018 m., dokumentinis, 1 val. 11 min., N-7).

Spalio 14 d. 13 val. „Šventasis“ (rež. A. Blaževičius, Lietuva, Lenkija, 2016 m., vaidybinis, 96 min., N-13).

Spalio 28 d. 13 val. „Stebuklas“ (rež. E. Vertelytė, Lietuva, 2017 m., vaidybinis, 1 val. 31 min., N-7).

Lapkričio 11 d. 13 val. „100 metų kartu“ (rež. E. Kabaraitė, Lietuva, 2018 m., dokumentinis, 63 min., N-7).

Lapkričio 18 d. 13 val. „Sengirė“ (rež. M. Survila, Lietuva, 2017 m., dokumentinis, 85 min., įvairaus amžiaus žiūrovams).

Projektą „Kino ritmu“ finansuoja Lietuvos kino centras. Iš dalies remia LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius, UAB „Šiaurės rytai“ ir reklamos agentūra „Leporo LT“. Organizatorius – Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio biblioteka. 

Visi kino filmų seansai nemokami. 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.