Biržų pilyje – interaktyvus barokinės muzikos spektaklis “Basso Ostinato”

2018-09-24 | Kategorija: Renginiai

Organizatorių nuotr.

Baroko muzika, autentiški instrumentai, šokis ir interaktyvus teatras, nukeliantis į italų mafijos šeimos namus – visa tai telpa spektaklyje “Basso Ostinato”, kuris rugsėjo 30-osios vakarą žiūrovams bus pristatytas Biržų pilyje. Senosios muzikos profesionalai Rūta Vosyliūtė, Nerijus Masevičius ir Darius Stabinskas, kartu su tarptautine atlikėjų kūrybine grupe iš Rumunijos, Meksikos bei Latvijos, baroko šokio choreografe Jūrate Širvyte-Rukštele bei Europoje žinomu ispanų režisieriumi, aktoriumi Adrianu Schvarzsteinu kviečia baroko muziką ir judesį pamilti per intriguojantį spektaklio siužetą, pilną itališko charakterio,  pietietiškos meilės, detektyvo elementų ir humoro.

Iki šiol tik kartą istoriniuose Sapiegų rūmuose pristatyto spektaklio žiūrovai turės galimybę išgirsti išskirtinių instrumentų skambesį, kuriais Lietuvoje grojama itin retai: viola da gamba, išilginė fleita, gotikinė arfa, baroko gitara, teorba bei klavesinas. Anot pasirodymo režisierius ir aktoriaus Adriano Schvarzsteino, nors “Basso Ostinato” istorijų pasakojimui pasitelkia senąsias muzikos ir teatro formas, jo kūrėjai visgi kalba šių laikų žiūrovui, nepamiršdami šiandienos aktualijų. “Tik baroko teatro ir muzikos universalumas mums gali pasiūlyti tokius jausmus ir emocijas, kartu su dramaturgija, kuri aktorių paverčia ne tik interpretuotoju, bet ir gyvu kūryibiniu elementu, nenustojamai kuriančiu ryšį tarp spektaklio ir auditorijos.” – apie spektaklį pasakoja režisierius. Anot vienos spektaklio autorių ir atlikėjų Jūratės Širvytės-Rukštelės, šis projektas parodo, kad senoji muzika ir šokis yra puikiausia stilistinė priemonė, kuri išeina iš chronologinio rėmo ir yra tokia pat moderni ir kalbanti nūdienos žiūrovui.

Organizatorių nuotr.

Organizatoriai žiūrovus kviečia nusiteikti netikėtam nuotykiui, tačiau neišsigąsti  – interaktyvaus teatro meistras Adrianas Schvarzsteinas, ne vieną savo darbą pristatęs Lietuvoje, auditoriją valdo subtiliu humoru ir viską pasakančiu žvilgsniu, žiūrovą nejučia apsupdamas baroko epochos istorine realybe. Senosios muzikos projekto komanda po pasirodymo Biržų publikai, su “Basso Ostinato” keliaus į kitus Lietuvos miestus: Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje ir Mažeikių rajone – Ukrinų kultūros namuose. Projekto partneriai – Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.