Muziejus kviečia į edukacines ekskursijas

2018-09-20 | Kategorija: Krašto naujienos

Kviečiame į skulptūrų parodos  „Skulptoriai atkurtos valstybės šimtmečiui“, šiuo metu pristatomos Biržų krašto muziejuje „Sėla“ edukacines ekskursijas, kurias ves skulptoriai, parodos sumanytojai ir kuratoriai, Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skulptorių sekcijos vadovai Aušra Jasiukevičiūtė ir Daumantas Kučas.

     Tai skirtingoms amžiaus grupėms pristatomi skirtingi pasakojimai – ekskursijos apie skulptūros meną. Kalbėsimės apie tai kas yra skulptūra, kokia tai meno rūšis, jos paskirtis ir uždaviniai. Pristatysime skulptūros sritis – nuo medalio, miniatiūros, šiuolaikinės instaliacijos, abstraktaus objekto, naujųjų šiuolaikinės skulptūros formų (garso, šviesos skulptūros), iki atminties įprasminimo srtities – paminklų ir monumentų.

     Papasakosime apie parodos eksponatus, parodant „skulptūrinės kalbos“ įvairovę. Pasižiūrėsime, kaip skulptoriai naudoja poetinę, metaforinę kalbą, kurie pasirenka literatūrinį ar konceptualų vaizdo konstravimo būdą.

     Pakalbėsime ir apie būtinų skulptūros gimimui amatų – metalų liejimo, akmens kalimo, medžio, plastikų, betono, mišrių technologijų meistrystės naudojimą.

Būtinai atsakysime į visus Jums kylančius klausimus, padiskutuosime apie skulptūros dabartį ir iššūkius. Pasvarstysime ir apie jos numanomą ateitį.

Edukacinės pamokos planuojamos rugsėjo 27-28 d. Kaina 1 € vienam asmeniui. Būtina išankstinė registracija tel. 33390 arba el. paštu l.kuncyte@birzumuziejus.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.