Kūrybiška Vabalninko seniūnija – nacionalinio konkurso „Valstybę kuriame mes“ nominantė

2018-09-18 | Kategorija: Krašto naujienos

Vabalninko seniūnijos žmonės ir vertinimo komisijos nariai

Dainomis, šokiais, senųjų amatų demonstravimu  konkurso „Valstybę kuriame mes“ vertinimo komisiją pasitikę Vabalninko seniūnijos gyventojai pretenduoja į dvi konkurso nominacijas: „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ ir „Už kūrybiškumo ugdymą“. Ši seniūnija – viena iš trisdešimties, patekusių į trečiąjį konkurso etapą.

Kūrybingais žmonėmis garsėjantis miestelis

Vabalninko seniūnijoje – dešimt seniūnaitijų, ir beveik visos jos turi savo šventes, kurios sukviečia ne tik vietinius gyventojus, bet ir sulaukia svečių iš didžiųjų miestų. Viena tokių – Anciškiuose vykstanti sporto šventė „Moki? Gali? Parodyk!”, kuriai sportines užduotis ruošia visas kaimas. Net emigrantai grįžta į Vabalninke jau 26-ą kartą organizuojamą Algimanto Šato vardo gatvės krepšinio turnyrą, į kurį susirenka virš 50 komandų. Ramongalių gyventojai sukviečia aplinkinių kaimų ir miestelių kaimynus  švęsti Joninių. Na, o visos bendruomenės susirenka per Užgavėnes, per miesto dieną, rudens derliaus šventėje.

Tačiau šventės – labai matoma, bet tikrai ne pati svarbiausia seniūnijos gyvenimo dalis. Atrodo, daug svarbiau tai, kad seniūnija turi realiai veikiančią sueigą, kad žmonės siūlo idėjas ir kad jos yra įgyvendinamos. Daromi darbai, padedantys žmonėms jaukiau, gražiau, saugiau gyventi – pradedant aplinkos tvarkymu, sporto aikštynų įrengimu, kultūros namų sutvarkymu, bažnyčios apšvietimu, pasirūpinimu sunkiai besiverčiančiomis šeimomis, baigiant muziejaus įkūrimu ar susibūrimu į meno kolektyvus prasmingam ir įdomiam laisvalaikiui.

Vabalninko seniūnė Lilija Vaitiekūnienė

„Didelis noras ir didelė bendrybė padėjo viską padaryti“, – įsitikinusi Vabalninko seniūnė Lilija Vaitiekūnienė.

O konkurso komisijai per trumpą viešnagę Vabalninke didžiausią įspūdį paliko kūrybingi šio krašto žmonės, bendruomenės namuose surengę parodas, demonstruojantys tradicinius ir labai originalius amatus: verpimą, drožybą, vilnos vėlimą ir net – mezgimą ant grėblio.

Projektas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Konkurso „Valstybę kuriame mes“ nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti iškilmingame baigiamajame renginyje 2019 m. vasario mėnesį.

Konkursas yra Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos dalis.       

Vabalninko gyventojų darbai

Konkurso iniciatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkurso partneriai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybės.                    

Konkurso globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti Kultūros ministerijos svetainėje

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.