Pro memoria. Povilas KAROBLIS 1932-01-01–2018-09-12

2018-09-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Rugsėjo 12 d. į Amžinybę išėjo iškili asmenybė – profesorius, habilituotas daktaras, Povilas Karoblis. Netekome įžymaus mokslininko, sporto pedagogo, trenerio, daugelio mokslinių ir metodinių leidinių autoriaus, jautraus mokytojo, kolegos.

Povilas Karoblis gimė 1932-01-01 Miegonyse, Papilio valsčiuje, Biržų apskrityje, buvo Papilio vidurinės mokyklos 1-osios laidos abiturientas.

1955 baigęs Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą dirbo Vilniaus Pedagoginiame Institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), buvo Fizinio auklėjimo katedros dėstytojas, Gamtos mokslų fakulteto prodekanas, Sporto metodikos katedros vedėjas, profesorius, Vilniaus pedagoginio universiteto Senato narys. 1976 Tartu universitete apgynė pedagogikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją, 1989 m. Maskvos centriniame kūno kultūros institute – pedagogikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją. P. Karoblis buvo žurnalo „Sporto mokslas“ vyr. redaktorius (1995–2016), Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas (1995–2013), garbės prezidentas (nuo 2013), Tarptautinės olimpinės akademijos narys (nuo 1995). Sportinio rengimo teorijos ir didaktikos klausimais yra parašęs ir išleidęs 37 knygas (monografijas, vadovėlius, metodinius leidinius).

Jo darbinė ir mokslinė veikla įvertinta reikšmingais apdovanojimais: LTOK Garbės ženklas (1998), Olimpinė žvaigždė (2000), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinas (2001), LRS medalis (2001), Vilniaus miesto 1 laipsnio medalis (2001), Tarptautinio kilnaus elgesio komiteto diplomas ir laureato vardas (2003), KKSD 1 laipsnio ordinas su grandine Už nuopelnus Lietuvos sportui (2007).

Profesorius Povilas Karoblis kartu su savo žmona Felicija Karobliene išugdė daugybę lengvaatlečių, kurie skynė pergales Europos ir pasaulio bėgimo takeliuose, tapo olimpinių žaidynių medalininkais. Sunku būtų suskaičiuoti jo auklėtinius studentus, kurie dabar sėkmingai ugdo mokinius bendrojo lavinimo mokyklose, sporto mokyklose, klubuose, dirba vadovaujančius darbus įvairiose sporto institucijose.

Profesorius turėjo niekuomet nenuilstančio pedagogo gyslelę, nuolat lydintį optimizmą ir nepakartojamą humoro jausmą. Jis gebėjo savo optimizmu ir pozityvumu uždegti studentus ir savo kolegas dėstytojus. Jau nebedirbdamas universitete Jis dažnai rasdavo laiko užeiti ir aplankyti kolegas, nevengdavo padiskutuoti apie pedagogines ir sporto mokslo problemas. Net ir būdamas JAV pas savo dukrelę Linutę (taip su meile jis ją vadino) profesorius neatitrūkdavo nuo Lietuvos sportinio ir politinio gyvenimo vingių. Jo smalsumą ir norą būti įvykių centre jautėme mes, profesoriaus mokiniai, kolegos.

Šeštadienį, rugsėjo 15 d., profesorių Povilą Karoblį palydėsime į amžino poilsio vietą – Antakalnio kapinių kalnelį, kur jau ilsisi Jo mylima žmona, viso gyvenimo bendražygė Felicija Karoblienė.

Žmonės gyvena tol, kol juos prisimena artimieji, mokiniai, kolegos. Tikime, kad ši iškilių Pedagogų šeima išliks Jų mokinių ir kolegų atmintyje.

Tardami sudie, dėkojame Jums, profesoriau, už nuoširdų ilgametį buvimą kartu su mumis – Jūsų mokiniais, kolegomis.

Lietuvos edukologijos universiteto bendruomenė

Papilio pagrindinės mokyklos bendruomenė

 

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.