Šachmatų šventė Biržuose

2018-09-11 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Gyvieji šachmatai įžygiuoja į Pilies kiemą. Editos Mikelionienės nuotr.

Savaitgalį Biržai skyrė šachmatams. „Sėlos“ muziejus ir šachmatų treneris Raimondas Paliulionis išpildė seniai brandintą mintį: žaidžiant gyvomis figūromis atšvęsti pirmąjį šachmatų paminėjimą Biržuose prieš 400 metų ir surengti Atvirą Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatą. Prie šachmatų lentų dvi dienas kovėsi 149 čempionato dalyviai, o gyvomis šachmatų figūromis žaidė didmeistriai Viktorija Čmilytė-Nielsen bei iš Biržų kilęs Šarūnas Šulskis.

Atviro Lietuvos greitųjų šachmatų čempionato dalyvių Pilies arsenalo salė nesutalpino. Didžioji dalis sportininkų prie šachmatų lentų susitiko Pilies kieme pastatytose palapinėse, kurias paskolino Pačeriaukštės seniūnija. Kariauną rikiavo šio čempionato organizatorius Raimondas Paliulionis, supažindinęs dalyvius su teisėjais: Zigmu Bitinu iš Gargždų, Kęstučiu Narkeliūnu iš Marijampolės ir biržiete Radvile Klepeckaite. Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė pakvietė visus vakare į teatralizuotą šachmatų šventę.

Vakare į Pilies kiemą ant puikių žirgų įjojo dvi raitelės, kurios atnešė žinią. Muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius žinią, kodėl Biržuose šachmatai žinomi jau 400 metų, perskaitė.

Karo dvasią muzika palaikė trimitininkas Pranas Dapšauskas ir būgnininkas Elmaras Duderis. Editos Mikelionienės nuotr.

1618 metais lauko etmonas Kristupas II Radvila pasirašė sutartis su Rygos vargonų meistru Mauricijumi dėl pozityvinių ir portatyvinių vargonėlių. Sutartyse kruopščiai nurodoma, kas tame pozityve ir portatyve turi būti. Kalbama, kad vargonėliai turi būti gražūs, dailiai apkaustyti, inkrustuoti, dailiomis rankenėlėmis. Nurodoma, kad pozityve turi būti šeši balsai, būtent regalas, keturių pėdų fleita, oktava, kvinta, cimbolas ir prie viso to trimuliantas, o portatyve – trijų balsų regalas, fleita ir cimbolas, klaviatūra turi būti kaulinė. Svarbiausia, kad ir vienuose, ir kituose vargonėliuose turi būti šachmatai ir šaškės – dailaus darbo. Pozityvas kainavo 250 lenkiškų auksinų, o portatyvas – 80 lenkiškų auksinų.

Taip prieš 400 metų į Biržus įžengė šachmatai. Po 400 metų šios sukakties proga į Pilies kiemą žengė gyvosios šachmatų figūros. Karo instrumentais – trimitu ir būgnu – juos pasitiko muzikantai Pranas Dapšauskas ir Elmaras Duderis.

Kariauna išrikiuota. Editos Mikelionienės nuotr.

Kariaunas pasitiko: Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidentai Jonas Sidabras ir Raimondas Paliulionis, Seimo narys Viktoras Rinkevičius ir Seimo nario Audrio Šimo padėjėja Eugenija Prokopovičienė, rajono meras Valdemaras Valkiūnas ir vicemerė Irutė Varzienė bei kiti svečiai.

Sveikindamas šventės dalyvius meras Valdemaras Valkiūnas stebėjosi: tik buvo 1618, o dabar jau 2018 metai. Daug vandens upėmis nutekėjo, o šachmatai liko. Jis įteikė dovanėlę didmeistrei Viktorijai Čmilytei-Nielsen ir paprašė įteikti dovanėles vyriausiam ir jauniausiam čempionato dalyviams. Šventės dalyvius sveikino V. Rinkevičius ir ypatingai pasidžiaugė, kad į šventę atvyko jo kolegė Seime V. Čmilytė-Nielsen. I. Varzienė dėkojo muziejui ir treneriui R. Paliulioniui už tai, kad biržiečiams surengė tokią gražią šventę. J. Sidabras kalbėjo, kad nuo šiol šachmatų data bus skaičiuojama nuo 1618 metų. Jis įteikė dovanas Turizmo informacijos centrui ir muziejui.

Šventės pradžią paskelbė jos iniciatorius šachmatų treneris Raimondas Paliulionis kartu su muziejininkais. Editos Mikelionienės nuotr.

Karaliaus šachmatų figūra pasipuošęs šventės iniciatorius Raimondas Paliulionis karališkai paskelbė šventės atidarymą.

Į Pilies antrojo aukšto arkadą buvo pakviesti didmeistriai: viena geriausių lietuvių šachmatininkių pasaulyje, Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir aštuonis kartus Lietuvos čempionas, ES vicečempionas Šarūnas Šulskis. Didmeistriai, iš aukštai stebėdami Pilies kieme ant šachmatų lentos išsirikiavusias figūras, turėjo sužaisti partiją. Baltosiomis figūromis žaidė Viktorija, o juodosiomis – Šarūnas. Taip lėmė burtai.

Žiūrovai turėjo progą dalyvauti loterijoje: kas tiksliau atspės partijos rezultatą.

Editos Mikelionienės nuotr.

Žaidimo metu nukirstas figūras, kaip tikrame kare iš karo lauko, išnešdavo sanitarai. Įtemptą žaidimo partiją apstoję stebėjo biržiečiai. Tačiau kitaip būti ir negalėjo. Partija baigėsi draugiškomis lygiosiomis.

Gyvosiomis figūromis pasirengę žaisti šachmatų didmeistriai Viktorija Čmilytė-Nielsen ir iš Biržų krašto kilęs Šarūnas Šulskis. Editos Mikelionienės nuotr.

Po žaidimo Viktorija Čmilytę-Nielsen džiaugėsi tokia netikėta patirtimi žaisti gyvosiomis figūromis, o Šarūnas Šulskis – galimybe grįžti į savo kraštą. J. Sidabras juokavo, jog Viktorijai pavaikyti savo buvusį trenerį Raimondą Paliulionį po šachmatų lentą buvo smagu.

Buvo apdovanotas tiksliausiai žaidimo rezultatą atspėjęs Martynas Lapėnas.

E.Lansbergienė dėkojo visiems, prisidėjusiems rengiant šventę: Lietuvos šachmatų federacijai, Turizmo informacijos centrui, Kūno kultūros ir sporto centrui, Biržų šachmatų klubui, Eugenijui Rauduvei už puikią fotografiją šventei, Pačeriaukštės seniūnijai už palapines, S. Aukštikalnio žirgynui, Savivaldybei ir merui.

Kitą dieną buvo apdovanoti Atviro Lietuvos greitųjų šachmatų čempionato nugalėtojai. Šiame čempionate dalyvavo 20 biržiečių.

Aukščiausius rezultatus iš biržiečių pasiekė Gaivaldas Jukna, surinkęs 7 taškus ir laimęs aukštą 28-ąją vietą. Jaunimo čempionate iki 20 metų tarp merginų Kamilė Rauckytė laimėjo III vietą. Daugiausiai taškų – 9,5 – surinko trys čempionato dalyviai.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.