Mirė rašytojas, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis Algimantas Zurba

2018-09-10 | Kategorija: Krašto naujienos

Algimantas Zurba miesto šventėje 2016 m.

Rugsėjo 9 dieną po ilgos ligos mirė rašytojas Algimantas Zurba.

Algimantas Zurba gimė 1942 02 08 Žvaguičiuose, Biržų rajone.
1964 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. 1964–1966 m. mokytojavo Čebatoriuose. 1966 m. dirbo žurnale „Švyturys“, nuo 1967 m. – „Moksleivio“ redakcijoje (1975–1980 m. ir 1989–2001 m. buvo vyriausiasis redaktorius). 1974–1980 m. ir 1995–1998 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos fondo pirmininkas, 1981–1986 m. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Parengęs daugybę publikacijų jaunimo gyvenimo, problemų temomis „Moksleivyje“, knygų recenzijų, diskusinių straipsnių literatūrinėje spaudoje. Dvidešimt aštuonerius metus (nuo 1967 m.) dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamų jaunųjų literatų vertinimo komisijoje, septyniolika metų buvo jos pirmininkas. Sudarė tris moksleivių kūrybos almanachus.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

Už savo kūrybą A.Zurba yra pelnęs ne vieną literatūrinę premiją, įvertintas valstybiniais apdovanojimais. 

2003 metais rašytojui suteiktas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

,,Nėra kito biržiečio rašytojo, tiek sukūrusio. Visos Lietuvos skaitytojai pamėgo jo knygas. Daugelis jų, pradedant „Molžemiu“ ir baigiant „Aušrų migla“, yra Biržų krašto epopėja. Per knygas A. Zurba išpažįsta ištikimybę savo gimtai žemei ir žmonėms. Ir todėl kartais atrodo, kad rašytojas iš Biržų niekur nebuvo išėjęs…“ – 2017 metais bibliotekoje minint rašytojo gimtadienį kalbėjo Irutė Varzienė.

Paskutinį kartą rašytojas Biržuose lankėsi 2016 m. miesto šventės metu. Tada jis pristatė savo knygą „Aušrų migloje“.

***

A.Zurbos kalba 2016 metų Biržų miesto šventėje:

,,Štai mes, o štai – mūsų Biržai“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.