Europos Komisija skelbia šiųmetį mokyklų vertimo raštu konkursą

2018-09-10 | Kategorija: Visuomenė

Europos Komisijos vertimo raštu tarnyba kviečia visos Europos moksleivius pasitikrinti vertimo įgūdžius 12-ajame kasmetiniame vertimo konkurse „Juvenes Translatores“. Šiais Europos kultūros paveldo metais kalbas mėgstantys jaunuoliai vers tekstą kultūros paveldo tema.

Konkurso dalyviai gali pasirinkti bet kurį 24 oficialiųjų ES kalbų derinį. Tokių derinių yra 552. Pernykščiame konkurse moksleiviai panaudojo net 144 kalbų derinius, pavyzdžiui, vertė iš lenkų į suomių, iš čekų į graikų ir iš kroatų į švedų kalbą. O štai lietuviai dažniausiai renkasi versti iš anglų kalbos.

Už biudžetą, žmogiškuosius išteklius ir vertimą atsakingas Europos Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Kalbomis grindžiama Europos įvairovė, jos leidžia suprasti mūsų tapatybę. Šiame konkurse jaunimas mums primena, kokia plati mūsų kalbinė įvairovė ir kaip ją reikia branginti. Tad kviečiu visus jaunuosius kalbų entuziastus dalyvauti. Populiarinkim ir puoselėkim mūsų kalbinį kultūros paveldą.“

Pirmiausia vidurinės mokyklos turi užsiregistruoti interneto svetainėje ČIA. Registracija vyksta iki 2018 m. spalio 20 d. 12.00 val. Registruotis galima bet kuria iš 24 ES kalbų.

Vėliau Europos Komisija burtu keliu atrinks iš viso 751 mokyklą. Iš Lietuvos bus atrinkta 11 mokyklų – tiek, kiek turime atstovų Europos Parlamente. Konkurse mokyklai gali atstovauti nuo dviejų iki penkių moksleivių, jie turi būti gimę 2001 m. ir gali turėti bet kokią pilietybę.

Konkursas vyks lapkričio 22 d. vienu metu visose dalyvaujančiose mokyklose.

Konkurso nugalėtojai – po vieną iš kiekvienos šalies – bus paskelbti 2019 m. vasarį. Apdovanojimai laureatams bus įteikti 2019 m. pavasarį Briuselyje per specialią ceremoniją. Lankydamiesi Briuselyje moksleiviai galės susipažinti su vertėjo darbu iš arčiau, susitikti ir pasikalbėti su jų vertimus vertinusiais profesionaliais Europos Komisijos vertėjais.

Pagrindiniai faktai

Konkursą „Juvenes Translatores“ (lot. jaunieji vertėjai) Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas rengia nuo 2007 m. Jo tikslas – skatinti moksleivius mokytis kalbų ir suteikti jaunuoliams galimybę bent trumpam tapti vertėjais. Konkurse gali dalyvauti septyniolikmečiai vidurinių mokyklų moksleiviai.

Jaunieji vertėjai Lietuvoje

Lietuvos moksleiviai – vieni aktyviausių „Juvenes Translatores“ dalyvių. Kasmet į konkursą registruojasi dešimtys Lietuvos mokyklų.

Pernai konkursą laimėjo Uosis Nojus Galkevičius iš Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos. Konkurso dalyvių darbus vertinę profesionalūs Europos Komisijos vertėjai išskyrė ypač raiškią ir turtingą Uosio kalbą, subtilų stiliaus pojūtį. Tai ir nenuostabu – Uosio gyvenimas nuolat sukasi tarp kalbų ir tekstų: jis kalba keliomis užsienio kalbomis, dalyvauja skaitovų konkursuose, kuria ir atlieka dainuojamąją poeziją. Visai gali būti, kad po kelerių metų Uosis drauge su kitais jaunais kūrybingais vertėjais peržengs ir didžiausios pasaulyje vertimo tarnybos – Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato – slenkstį.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.