Šachmatams Biržuose – 400!

2018-09-03 | Kategorija: Krašto naujienos

Rugsėjo 8-9 d. nuo 10 val. Biržų pilyje

ATVIRAS LIETUVOS GREITŲJŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS

Dviejų dienų šachmatų čempionatas Biržuose organizuojamas švenčiant šachmatų paminėjimo Biržuose 400-ąsias metines.

1618 m. Biržų-Dubingių kunigaikštis Kristupas II Radvila pasirašė sutartis su Rygos meistru Mauricijum dėl portatyvinių ir pozityvinių vargonėlių pagaminimo. Abu muzikos instrumentai turėjo būti daugiafunkciniai, t.y., tarnauti ne tik kaip muzikos instrumentai. Sutartyse minima: „Tame pozityve turi būti (…) šaškės ir šachmatai…“, „tame portatyve (…) viršutiniuose dviejuose stalčiukuose turi būti: viename šachmatai, o kitame  šaškės, dailaus darbo…“ ir nurodoma, kad pats ponas Mauricijus turi tuos instrumentus į Biržus atgabenti.

 

 Maloniai kviečiame rugsėjo 8 d. 17 val. į teatralizuotą šachmatų čempionato atidarymą, kur bus galima stebėti gyvų šachmatų paradą ir įspūdingą didmeistrių, žaidžiančių gyvomis šachmatų figūromis, partiją!

 Ką į dvikovą pakvies viena garsiausių lietuvių šachmatininkių pasaulyje, didmeistrė, LR Seimo narė Viktorija ČmilytėNielsen – didžiausia šventės staigmena ir intriga…

 Organizatoriai: Lietuvos šachmatų federacija; Biržų krašto muziejus „Sėla“;

Biržų turizmo informavimo centras; Biržų kūno kultūros ir sporto centras.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.