Pasitinkame rugsėjį

2018-08-31 | Kategorija: Tema

Pirmadienį į mokyklas grįžta mokiniai, naują darbo sezoną pradeda mokytojai. Kas naujo mokyklose?

Rimantas JOCIUS, rajono Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas:

Didžiausias šių mokslo metų iššūkis – etatinis mokytojų darbo apmokėjimo įvedimas. Negąsdinčiau mokytojų – tikimės, kad ši sistema pagaliau leis padidinti mokytojų atlyginimus, įvertinti visą mokytojo atliekamą darbą, tačiau šiais mokslo metais esminio padidėjimo dar negalime tikėtis, numatytas pereinamasis laikotarpis. Didesnius atlyginimus mokytojai turėtų gauti kitais metais. Beje, per vėlai buvo priimti sprendimai dėl šių dalykų, tik vasaros viduryje, tad užtruks, kol bus įgyvendintos naujovės.

Dar viena naujovė: mokinio krepšelio lėšos bus skirtos ne pagal mokinių, o pagal klasių komplektų skaičių. Tai irgi nėra blogai.

Šie mokslo metai pailgėja visiems mokiniams ir truks iki birželio 14 dienos.

Nuo naujų mokslo metų neliko Biržų jaunimo mokyklos. Klasių komplektus rajono Taryba patvirtino dar pavasarį, jų taip pat šiek tiek mažiau. Kol kas nežinome tikslaus mokinių skaičiaus – statistiką mokyklos pateiks rugsėjo pradžioje, bet prognozuojame, kad rajono mokyklose mokysis 160–180 mažiau mokinių.

Darbo krūviai, pamokų skaičius mažėja ir mokytojams, bet turime vilties, kad dalį šios bėdos išspręs etatinis darbo apmokėjimas.

Prieš naujuosius mokslo metus analizuojame praėjusių metų laimėjimus, klaidas, norime, kad ateinantys mokslo metais būtų stabilesni, kad mokiniai gautų geresnės kokybės žinias. Pasikeitė ir ugdymo planai. Tikimės, kad viskas – į gera.

Dainius ŽUKAUSKAS, laikinasis Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktorius:

Dar tiksliai nežinome, kiek pirmakursių mokysis mūsų Centre, tačiau profesinio mokymo programos populiarios. Per pagrindinį priėmimo etapą (iki rugpjūčio 13 d.) pasirašytos 233 sutartys (123 Biržuose, 110 Vabalninke). Per papildomą priėmimo etapą (jis baigusiems 12 klasių mokiniams baigėsi antradienį, baigusiems 10 klasių – ketvirtadienį) į likusias laisvas vietas pateikė prašymus dar 49 mokiniai (beje, visi pateikusieji prašymus nebus priimti į technikos priežiūros verslo darbuotojo ir logisto ekspeditoriaus programas, skirtas baigusiems 12 klasių mokiniams, Vabalninko skyriuje, nes nebėra tiek kvotų – valstybės finansuojamų vietų). Planuojame, kad per papildomą priėmimą iki rugsėjo 7 bus pasirašytos 35 sutartys (17 Biržuose ir 18 Vabalninke). Tai jeigu taip įvyktų, turėtume 268 pirmakursius.

Mokytis Centro Biržuose devintojoje klasėje prašymus pateikė 17 moksleivių.

Populiariausia apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programa baigusiems pagrindinį mokslą mokiniams: ją Biržuose pasirinko 32 mokiniai. 25 pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai pasirinko technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programą Vabalninko skyriuje. Vidurinį išsilavinimą turintys moksleiviai noriai rinkosi  socialinio darbuotojo padėjėjo programą Vabalninko skyriuje – mokytis ketina 30 mokinių.

Planuojame, kad šiais mokslo metais Biržų technologijų ir verslo mokymo centre iš viso mokysis apie  700 mokinių (apie 360 mokinių Biržuose ir apie 340 Vabalninke).

Jurga SERAPINIENĖ, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė:

Iki trečiadienio gauti prašymai suteikti socialinę paramą 730 mokinių. Ši parama – išmoka mokinio priemonėms įsigyti, nemokamas mokinių maitinimas. Gauta 720 prašymų skirti nemokamą maitinimą mokykloje, tačiau šie prašymai priimami visus mokslo metus, jei tik pablogėja šeimos finansinė padėtis. Pateikti prašymus dėl paramos mokinio priemonėms įsigyti gali šeimos, kuriose pajamos vienam šeimos nariui neviršija 183 eurų. Šiuos prašymus galima pateikti iki spalio 5 dienos. Šiuo metu pateikta 730 prašymų.

 Parengė Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.