Pritariate organų donorystei? Tapkite iššūkio dalyviais!

2018-08-28 | Kategorija: Verta žinoti

Per 100 valandų nenutrūkstamą transliaciją – 100 sutikimų donoro kortelei gauti. Tokį ambicingą iššūkį išsikėlė Nacionalinio transplantacijos biuro kolektyvas.

„Šiemet, kai minimas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetis, visoje šalyje siaučia pats tikriausias „šimtukų virusas“ – daug kas išsikelia ambicingus uždavinius pasiekti šimto rekordą, – sako Nacionalinio transplantacijos biuro laikinoji vadovė Audronė Būziuvienė. – Šiuo gražiu virusu užsikrėtė ir mūsų įstaigos specialistai – per kelias dienas sulaukti šimto sutikimų donoro kortelei gauti. Beje, mūsų kolektyvas – unikalus: net 92 procentai darbuotojų turi donoro korteles!“

Siekti ambicingo rekordo Nacionalinio transplantacijos biuro darbuotojus netiesiogiai paskatino LRT darbuotojai. Pirmadienio, rugpjūčio 27-osios, popietę LRT pradėjo rekordinę 100 valandų transliaciją, kuri baigsis rugpjūčio 31-ąją. Per visą parą truksiančią transliaciją veiksmas iš LRT studijų persikėlė ir į Lukiškių aikštę po atviru dangumi. Tai unikali multimedijų – televizijos, radijo ir LRT internetinio portalo – transliacija, skirta Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

„Didžiuojamės, džiaugiamės ir esame dėkingi, kad šioje šimto valandų tiesioginėje transliacijoje atsirado ir laiko, ir vietos pokalbiui apie organų donorystę“, – sako A.Būziuvienė,  gavusi galimybę  radijo laidoje pakalbėti šia aktualia tema. 

Beje, LRT žurnalistai, transliuojantys tiesiogiai iš Vilniaus centro, pašnekovų klausia, kokį iššūkį jie sau išsikėlė. Kaip teigia LRT darbuotojai, jiems patiems rimtas iššūkis yra ši tokia ilga tiesioginė transliacija.

„Todėl ir mūsų kolektyvas išsikėlė rimtą, bet, tikimės, įveikiamą iššūkį: kol vyksta 100 valandų transliacija, sulaukti 100 užpildytų sutikimų donoro kortelei gauti! Ir tai padaryti galime tik visi kartu! Visus Lietuvos gyventojus, kurie dar nėra pasirašę pritarimo donorystei, raginame ir kviečiame tai padaryti būtent dabar: tegu mus suvienija bendras iššūkis“, – geriems darbams kviečia A.Būziuvienė.

Sutikimą donoro kortelei gauti galite pasirašyti čia:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.