Gatvės krepšinio lietus neišgąsdino

2018-08-14 | Kategorija: Palėpė

Komandos atidarymo parade. Algirdo Garbausko nuotr.

Rugpjūčio 15-oji – Žolinė, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų diena, besibaigiančios vasaros didžiausia religinė šventė. Vabalninke ši diena garsi ne tik kaip atlaidai, kermošius. Žolinės proga čia vyksta jau daugeliui aplinkinių žinomas tradicinis Gatvės krepšinio turnyras. Šįmet, jau 26-asis toks turnyras, vyko rugpjūčio 11 dieną, kad nesutrukdytų švęsti Žolinės.

Po ilgų bei alinančių karščių, rugpjūčio 11-oji išaušo graži, gaivi. Į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus sporto aikštyną rinkosi pėsti ir važiuoti, vietiniai ir iš toliau atvykę krepšininkai bei žiūrovai. 11 valandą turnyro žaidėjai išsirikiavę vos tilpo krepšinio aikštelėje.

Turnyro svečiai ir organizatoriai. Algirdo Garbausko nuotr.

Vabalninko seniūnė Lilija Vaitiekūnienė priminė šio turnyro įdomią istoriją ir paskelbė jo pradžią. Dalyvius sveikino Seimo nariai bei turnyro rėmėjai Viktoras Rinkevičius, Audrys Šimas, Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas bei sporto mėgėjas vabalninkietis, Savivaldybės Tarybos narys Adolfas Rinkūnas.

Po iškilmingo Lietuvos vėliavos pakėlimo prasidėjo kovos trys prieš tris, kurios vyko net prie keturių krepšinio lentų. Juk dėl medalių, prizų, arba tiesiog norėdamos išbandyti jėgas kovėsi net 47 komandos: vabalninkiečių ir atvykusių iš toliau – Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Užpalių (Utenos raj.). Tad komandos buvo suskirstytos pagal amžiaus grupes. Buvo vaikų nuo 10 ir senjorų arti 50 metų amžiaus. Tačiau daugiausia, net 25 komandos, buvo vyrų nuo 18 iki 35 metų. Gaila, bet merginos įveikė sudaryti tik vieną komandą, tačiau jos mažai nusileido vaikinams ir pelnė medalius.

Žaidžia senjorai. Algirdo Garbausko nuotr.

Į turnyrą suvažiavo kraštiečiai senjorai, ne kartą anksčiau žaidę šiame turnyre, bendravo tarpusavyje, dalinosi prisiminimais ir įspūdžiais. Tarp jų – ir Darius Vaičiulis, atvažiavęs iš Anglijos, vos atpažįstamas – mat užsiauginęs madingą barzdą. Tai jis kartu su Vydu Vareika buvo pirmieji Gatvės krepšinio turnyrų organizatoriai. Čia ir Rimas Baradinskas, dalyvavęs vos ne visuose turnyruose, dizaineris – turnyrų atributikos ruošėjas.

Po tarpusavio kovų paaiškėjo daugiausia jėgų bei vikrumo tebeturintys senjorai. Laimėjo komanda XXL, kurioje žaidė Remigijus Sarapas, Nerijus Gelažius, Dainius Linda ir Rolandas Šukšteris.

Adolfo Rinkūno nuotr.

Po pietų įsismarkavęs lietus nesutrukdė nei krepšininkams, nei žiūrovų neišvaikė. Gal kaip tik lietutis atvėsino įsikarščiavusius žaidėjus. Po atkaklių kovų paaiškėjo vyrų komandų nugalėtojai. Prizines vietas laimėjusių komandų dalyvius turnyro organizatorius Vydas Vareika papuošė medaliais.

Pirmą vietą laimėjusiai komandai „Adorma“ dar atiteko ir piniginis prizas bei Algimanto Šato taurė (gatvės krepšinio turnyras yra A. Šato vardo, Lietuvos nusipelniusio krepšinio trenerio, kraštiečio garbei). Antroji vieta atiteko svečiams iš Užpalių, o trečioji – biržiečiams, kažkodėl komandai davusiems „Latvijas gaišais“ vardą. Gaila, bet tarp nugalėtojų nebuvo savų, vabalninkiečių. Į apdovanotuosius nusiminę žiūrėjo vienos iš jauniausių komandos draugai Matas Puodžiukas ir Vainius Brazdžiūnas. Sakė, kad prieš varžybas treniravosi, bet… amžiaus grupėje užėmė ketvirtą vietą ir liko be medalių. Tikėkimės, kad vabalninkiečiai atsigriebs ateityje.

„Adorma“ vyrų komandų nugalėtoja. Algirdo Garbausko nuotr.

Turnyro metu sutartinai dirbo renginio organizatorius Vydas Vareika ir sekretoriatas: Vytautas Šoblinskas ir Evelina Tilindytė. Muzikinį foną parinko ir įgarsinimu rūpinosi Stasys Navalinskas su sūnumi. Organizatoriai dėkingi rėmėjams: vietiniams verslininkams, Audriui Juciui ir jo firmai „Vetmarket“, seniūnijos darbuotojams, atlikusiems taip vadinamą juodą darbą. Kas nepabūgo dar vis krapnojusio lietaus, linksminosi ten pat vykusioje diskotekoje.

*

Čia pat Žolinė. Pagrindinės šv. Mišios ir iškilmės Vabalninko bažnyčioje prasidės 12 val. Giedos ne tik vietinis bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Petro Matulio, bet talkins ir Ramygalos bažnyčios choras. Svečiai galės aplankyti Vabalninko krašto muziejų, kitas įdomias Vabalninko vietas.

 Algirdas GARBAUSKAS

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.