Šukionyse uždarytas medicinos punktas

2018-08-10 | Kategorija: Tema

Renovuoto, ką tik uždaryto Šukionių medicinos punkto langai jau dūžta.
Reginos Vaičekonienės nuotr.

Valdžia kelerius metus žadėjo ir ištesėjo: šukioniečiai jau be medicinos punkto. Už savivaldybės lėšas ir Europos Sąjungos paramą renovuoto pastato langus jau daužo chuliganai.

Senius – į kapus?

– Kas, kad kariavom, balsavom už valstiečius. Ir palikom ant ledo. Mes abu su lazdomis, be sveikatos, dažnai šaukdavomės daktarytės. Dabar jau prapuolę be jos. Ir naktį, ir dieną daktarytę šaukdavomės. Vaistų reikėjo – medicinos punkte gaudavome. Ir kaip valdžia nepagalvoja apie seną žmogų?..  Tragedija, mirtis vietoje. Taip ir nuvarys į kapus senius, – guodžiasi Bronė ir Alvydas Brinkos.

Alvydas Brinka: „Kariavom už valstiečius, bet jie mus, senius, paliko ant ledo. Medicinos punkto kaime nebeturime“.
Reginos Vaičekonienės nuotr.

Vyras su žmona pasakoja: turėjo viltį: medicinos punktas kaime liks. Bendruomenės namuose pilna salė žmonių buvo susirinkusi, aiškino valdžiai, derėjosi. Delegacija šukioniečių buvo nuvykusi ir į rajono Tarybos posėdį ginti bendruomenės interesų. Kas iš to? Tik pasišaipė. Prieš vėją nepapūsi. Jie daro savo.

– Autobusas kursuoja tik dvi dienas per savaitę, pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Pasisamdyti kaimyną, kad automobiliu nuvežtų, pinigų tiek neturime. Viena pensija išeina vaistams, o kur dar įvairiausi mokesčiai? Karvutę turime, vištų pulką, arklys – visa mūsų laimė. Keli arkliai dar kaime yra, tegul ir tuos paskutinius autobusus nuima, važinėsime arkliais, –  Alvydo Brinkos juokas – pro ašaras.

– Daktarytė Irena Švežikienė šitiek metų išdirbusi, o laiko ją šuns vietoje. Išleido liepos mėnesį atostogų, net neužsiminė, kad jau punktą naikina. Turėjo grįžti į darbą, bet sulaukė skambučio: punktas panaikintas. Tikėjomės, gal dar per žiemą paliks? Labai gaila. Ne vien  senyvo amžiaus žmonės, ir jaunesni, motinos su mažais vaikeliais punkte lankydavosi. Iki Vabalninko mums – 10 kilometrų kelio. Ir šį ketvirtadienį du kaimynai pas daktarę išvažiavo autobusu, kitus anūkė nuvežė. Su autobusu nuvažiavus rytą, atgal autobusas į Šukionis grįš tik pusę trijų. Vasarą dar pusė bėdos, o žiemą – sėdėk poliklinikoje. Šukionių medicinos punkte teikdavo visą pirmąją pagalbą – ir lašelinės, ir vaistai, ir paguoda, – „Biržiečių žodžiui“ pasakojo šukionietė Aldona Ratnikienė.

Valerija Bajoriūnienė: „Ačiū Dievui greitosios dar neteko kviestis, vis daktarytė pagelbėdavo. Dabar jau gali tekti greitosios šauktis. Nesinori dėl smulkmenų trukdyti, bet ir neramu: kad tik nepavėluočiau…“ Reginos Vaičekonienės nuotr.

– Ačiū Dievui, greitosios dar neteko kviesti, vis daktarytė pagelbėdavo. Bet dabar gali prisireikti. Nežinai, kada sunegalavus greitąją kviestis. Nesinori be reikalo trukdyti, bet baisu, kad ir nebūtų per vėlu… Vyrelis sirgo, ant patalo gulėjo, daktarytė Irutė jį lankė, vaistus leido, stiprino. Vaikeliai gyvena toli, jie neprilakstys. Dabar mes Irutės nebeprisišauksime. Jai nebepriklausom. Šeimos gydytoja išrašė man leidžiamus vaistus, bet jų atsisakiau. Paskyrė tabletėmis,  – kalbėjo vienkiemio gyventoja Valerija Bajoriūnienė.

Daktarytės nuotaikos

Buvusi Šukionių medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoja Irena Švežikienė klėtelėje suka savo bityno medų. Išdėlioti agurkų prikimšti stiklainiai, jauki ir išpuoselėta sodybos aplinka išduoda: darbų Irenai netrūks. Šukionys – Irenos gimtinė. Šukioniečių ir aplinkinių kaimų gyventojų sveikatos sargyboje ji budėjo 42 metus.

. Buvusi Šukionių medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoja Irena Švežikienė. Jos darbo stažas – 42 metai. Reginos Vaičekonienės nuotr.

– Nenuobodžiauju. Turime bityną, ūkininkaujame. Bet būdavo įprasta: nuo ryto skubu į medicinos punktą, būnu tarp žmonių. Žmonės jau skambina ir klausia, kiek dar atostogausiu? Nustemba sužinoję, kad punktas jau uždarytas. Nebeturiu teisės žmonėms pagalbos teikti. Jeigu kas atsitiks? Aš jau pensininkė, bet dėl žmonių galėjo medicinos punkto ir neuždaryti. Nuo rugpjūčio 1 dienos nebedirbu. Niekas neinformavo, išleido atostogų ir… Medicinos punktai – ne pelno siekianti įstaiga. Nuostolingi. Kiek tų medicinos punktų Biržų krašte ir likę? – sako buvusi medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoja Irena Švežikienė.

Ji pasakoja: aptarnaujamoje apylinkėje turėjo 270 gyventojų. Šiais metais gimė du kūdikiai. Vaikų nemažai. Per dieną punkte vidutiniškai apsilankydavo po 5 ligonius, bet kitus po darbo valandų ji lankydavo namuose. Ne kiekvienas galėdavo medicinos punktą pasiekti. Punkte buvo prekiaujama ir būtiniausiais vaistais, jeigu kas pritrūkdavo, Irena nunešdavo į namus. Leido ir vaistus, patikrindavo kraujospūdį. Savo žiniomis mielai dalindavosi su būsimomis ir jau kūdikių susilaukusiomis mamytėmis. Kas suskaičiuos, kiek kartų Irena lydėjo šukioniečius pas gydytojus. Kažką vis reikėdavo padrąsinti nenuleisti rankų. Tai taloną echoskopijai kažkas pametęs, tai diagnozė išgąsdinusi, tai pritrūko vilties… Gyveno tame pačiame kaime, nesvarbu, kad atokiau nuo gyvenvietės, todėl jeigu reikėjo pagelbėti, neatsisakydavo ir per atostogas, ir vėlų vakarą. Ir naktį.

– Šukionių medicinos punktas buvo renovuotas. Pasinaudota Europos Sąjungos parama. Ir Biržų rajono savivaldybė prisidėjo. Renovacija kainavo brangiai. O kas po kelerių metų liko? Tuščias pastatas. Kažkas jau į buvusio medicinos punkto langą ir akmenį paleido, skylę išdaužė, – atsiduso Irena Švežikienė.

Šukionių kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Bieliakienė apgailestauja: labai blogai, kad kaime nebeliko medicinos punkto. Bendruomenė bandė jį apginti, bet nepajėgė. Bendruomenė savo daktarytei Irenai už sąžiningą ir pasiaukojamą darbą planuoja atsidėkoti artimiausioje šventėje.

Biržų rajone pasinaudojant Europos Sąjungos parama, prisidedant Biržų rajono savivaldybei, buvo renovuota 10 medicinos punktų. Šeši iš dešimties medicinos punktų jau uždaryti.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

5 komentarų to “Šukionyse uždarytas medicinos punktas”

 1. Amenos parašė:

  su medicina prastai, ir ka sbaisiausi akaima naikina, patys valstieciai.. o apie Aureliju Veryga tai jau ir keiktis nebeiseina

 2. nuomonė parašė:

  Manau,Šukionyse gyvena tokie pat Lietuvos piliečiai,kaip ir Vilniuje . Manau,kad pagal Lietuvos Konstitucijos nuostatas,ir Šukioniuose gyvenantys žmonės turėtų gauti medicinos paslaugas ne blogesnėmis sąlygomis,negu,pavyzdžiui,vilniečiai.
  "29 straipsnis
  Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
  Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu."
  3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

  • biržietis parašė:

   Visi gyvuliai yra lygūs, bet kai kurie gyvuliai lygesni už kitus. Deja pas mus galioja ši taisyklė…

 3. Vietinis parašė:

  Ne tik seimūnai,bet ir merai.

 4. Tiesa parašė:

  Viena pensija išeina vaistams, o kur dar įvairiausi mokesčiai? 100 proc. tiesa, bet deja valdžiai tai nerūpi. Valdžiai nesvarbu, kaip žmogui sumokėti mokesčius, už ką nusipirkti pavalgyti ar/ir gydytis, valdžiai svarbiausia, kad visi mokėtų mokesčius, nes visi ponai dykaduoniai parazitai iš to gyvena. Šios išsakytos žmonių aimanos, tik mažytė kruopelytė visų eilinių lietuvių bėdų. Jei nemokėsim mokesčių, už ką ponai seimūnai dvarus statysis?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.