Kiaulių bėdos

2018-08-10 | Kategorija: Krašto naujienos

Žiniasklaida praneša, kad didžiausios Lietuvoje kiaulių augintojos Danijos kapitalo bendrovės „Idavang“ fermoje Akmenės rajone nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis. Iki šiol afrikinis kiaulių maras buvo nustatomas tik nedideliuose ūkiuose. Šioje fermoje auginama 19,5 tūkst. kiaulių.

Biržų rajone kol kas ramiau. Biržų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką pavaduojanti vyriausioji veterinarijos gydytoja inspektorė Rasa Stanevičienė „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad šiais metais mūsų rajone nėra patvirtintas nė vienas atvejis, kad kiaulės sirgtų afrikiniu kiaulių maru, nors buvo du įtartini atvejai. Pernai du AKM  atvejai buvo nustatyti nedideliuose kiaulių ūkeliuose. Šiemet nustatyti tik maru susirgę šernai. Ištirta 12 nugaišusių, 57 sumedžioti šernai. AFK nustatytas 10 nugaišusių, 5 sumedžiotiems šernams.

Biržų rajone kiaules laiko 200 laikytojų, jie laiko 20724 kiaules. Dauguma – 198 – smulkieji laikytojai, iš viso laikantys 490 kiaulių.

Anot R. Stanevičienės, itin svarbu kiaulių maro neparnešti su pašarais – juos būtina termiškai apdoroti, negalima kiaulių šerti žalia žole ar kitu žaliu pašaru. Jei buvote miške, eidami į kiaulių fermą ar tvartą būtinai persirenkite drabužius. Būtinas dezinfekcinis kilimėlis prie tvarto durų, kuris nuolat turi būti perliejamas dezinfekciniu skysčiu.

Pastebėję sunegalavusių kiaulę jos laikytojai privalo nedelsdami informuoti veterinarijos gydytoją.

 

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.