Tuberkuliozę – į spąstus

2018-08-07 | Kategorija: Verta žinoti

Reginos Vaičekonienės nuotr.

„Biržiečių žodis“ ne kartą rašė apie vieną iš labiausiai paplitusių lėtinių, oro lašeliniu būdu plintančių infekcinių, visuomenei pavojingų užkrečiamųjų ligų – tuberkuliozę. Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius žengė pirmą žingsnį: pasinaudojo galimybe ir ėmėsi projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Biržų rajone“. Projekto vadovė – Socialinės paramos skyriaus savivaldybės gydytoja Aušra Kunčienė. Aušra Kunčienė – „Biržiečių žodžio“ pašnekovė.

 

Ar tuberkuliozė Biržų rajonui – rykštė? Ir kuriuos, vyrus, moteris, vaikus, miestiečius ar kaimiečius ji skaudžiau plaka?

Pastaraisiais metais susirgimų mažėjo, tačiau turimais duomenimis, epidemiologiniai sergamumo rodikliai išlieka panašūs kaip ir visoje Lietuvoje. Palyginimui: 2014 m. Biržų rajone įregistruota 13, 2014 m,. – 10, 2016 m. – 11, 2017 m. – 11 naujų plaučių tuberkuliozės atvejų. Vyrai, kaip ir visoje Lietuvoje, serga 2 kartus dažniau nei moterys. 2016 ir 2017 m. užregistruota po vieną atvejį, kai tuberkulioze susirgo vaikas. Vaikai suserga, nes gyvena ar turi nuolatinį kontaktą su suaugusiuoju, sergančiu atvira plaučių tuberkuliozės forma, netinkamai maitinami, patiria skurdą, gyvena ankštose patalpose.

Biržų rajone nuo tuberkuliozės 2014 m. mirė 3, 2015 m. – 2, 2016 ir 2017 m. – po vieną asmenį. Kaime sergančiųjų daugiau negu mieste.

Pasaulinė sveikatos organizacija teigia: veiksmingiausia tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės priemonė – tinkamai kontroliuojamas gydymas prižiūrint medicinos personalui. Daugumoje šalių įkūrus specialius DOTS kabinetus pavyksta išgydyti 85 procentus ligonių, sergančių tuberkulioze. Taip pat sumažėja ir atsparių vaistams tuberkuliozės atvejų. Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje prieš metus irgi įsteigtas DOTS kabinetas. Ar jis dar veikia?

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro vienu iš 2014 metų liepos mėnesio įsakymu  2017 m. kovo 1 d. įsteigtas DOTS kabinetas prie Biržų rajono savivaldybės poliklinikos. Nustatyta tvarka gydytoja pulmonologė Nijolė Žukienė grįžusiems iš stacionaro ligoniams paskiria ambulatorinį tiesiogiai stebimą gydymo kursą. Šis kabinetas poliklinikoje sėkmingai veikia. DOTS paslaugas ligoniams po stacionarinio gydymo ambulatoriškai teikia bendrosios praktikos slaugytoja Regina Kumpelienė. 2017 m. antrą ketvirtį šiame kabinete sėkmingas tuberkuliozės gydymas skirtas 10, trečią ketvirtį – 12, ketvirtą – 8 pacientams. Šiais metais DOTS kabinete pirmą ketvirtį gydėsi 12, antrą ketvirtį – 10 ligonių. Profilaktinis gydymo kursas vidutiniškai trunka 3–5 mėnesius.

Pastebėta: dažniausia gydymą nutraukia labiausiai likimo pažeisti žmonės: be gyvenamosios vietos, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, turintys įvairių priklausomybių ir t. t. Jiems trūksta ne tik motyvacijos, bet ir socialinės paramos. Pavyzdžiui, Jūs minėjote, kad ir Biržų rajone tarp sergančiųjų tuberkulioze daugiausia kaimo gyventojų. Kaimo gyventojas gal ir norėtų lankytis DOTS kabinete, bet jis neturi galimybių: autobusai retai kursuoja, o ir kelionė kainuoja. Socialiniai ir ekonominiai faktoriai didina tuberkuliozės plitimą…

Taip. Nesant geros ambulatorinės gydymo kokybės, tuberkulioze sergantys asmenys grįžę iš stacionaro dažnai nebaigia gydymo, todėl atsiranda atsparios tuberkuliozės formos. Vėliau tokių pacientų gydymas valstybei kainuoja 100–1000 kartų brangiau, todėl reikia dėti visas pastangas, kad pacientai nenutrauktų pradėto gydymo, jie būtų stebimi. Vienas svarbiausių uždavinių kovojant su tuberkulioze – socialinė parama sergantiems tuberkulioze ir besigydantiems ambulatoriškai. Labai svarbu ir motyvacija.

Džiaugiuosi, kad mums, medikams, besidarbuojantiems šioje srityje: Biržų ligoninės gydytojai pulmonologei Nijolei Žukienei, DOTS kabineto bendrosios praktikos slaugytojai Reginai Kumpelienei, Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento visuomenės sveikatos stiprinimo specialistei Danutei Grigienei ir man, savivaldybės gydytojai, pavyko susitelkti bendram tikslui. Danutei Grigienė ligonius lankė namuose, su jais bendravo, aiškino gydymosi svarbą.

Tuberkuliozė – gana klampus laukas. Juk nežinome, kiek žmonių serga… Bet privalome ir bandome ištiesti pagalbos ranką tiems, kurie susirgo, gydėsi stacionare ir nori tęsti ambulatorinį gydymo kursą DOTS kabinete. Tokiems žmonėms reikalinga ne tik socialinė motyvacija, bet ir socialinė parama: maisto talonai produktams, tarpmiestinių ir vietinių priemiestinių kelionių išlaidų kompensavimas. Todėl ir parengėme projektą, kurio tikslas – mažinti Biržų rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės. Stengiamės užkirsti kelią ir išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

 

Prašytume papasakoti apie šį projektą, lėšas…

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto trukmė – nuo 2018 metų liepos 2 dienos iki 2022 metų rugpjūčio 31 dienos. Šiam laikotarpiui maisto talonams ir kelionės išlaidoms atvykti į DOTS kabinetą, išgerti vaistus ir atsiimti davinį skirta 11 tūkst. 815 eurų. Viliamės: nuo tuberkuliozės per tą laiką nenutraukdami  ambulatorinio gydymo pasveiks 28 sergantys tuberkulioze ligoniai.

 

Nuo projekto pradžios praėjo mėnuo. Kiek ligonių pradėjo gydymo kursą? Koks jų amžius? Ir kaip jie sutiko žinią apie maisto talonus, kelionės kompensavimą? Staigmena turėjo būti jiems džiugi…

Ligoniai iš pradžių sukluso. Ir aš manyčiau, kad tokia žinia juos pradžiugino. Sąrašuose – 7 žmonės. Gana jauni. Vyriausias gimęs 1960, o jauniausias – 2000 metais.

 

Dažnam iš mūsų kartais sunku atsispirti pagundai. Ne išimtis ir šis atvejis – už gautą nemokamą taloną gali prisipirkti, pavyzdžiui, loterijos bilietų, cigarečių, alkoholio, energetinių gėrimų, taloną parduoti ir t. t.

Ne, kontrolė griežta. Su prekybos centru MAXIMA sudaryta sutartis. Ligoniams bus išduotos specialios socialinės kortelės ir jie privalės pirkti tik maisto produktus ir tuo nepiktnaudžiauti. Jeigu ligonis neatvyks į DOTS kabinetą ir neišgers vaistų arba nevykdys kitų gydytojo skirtų nurodymų, pinigai už tą savaitę nebus pervesti.

Džiugu, kad ledai pajudėjo. Ligoniams – sveikatos, o Jums – prasmingų darbų Biržų krašto gyventojų labui.

Kalbėjosi Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.