Menas, muzika, būties klausimai

2018-08-07 | Kategorija: Įžvalgos

Susitikimui vadovavo Irutė Varzienė, muzikinei kelionei kvietė Ieva Morkūnaitė, tapybą pristatė Raimondas Gailiūnas, visus juos savo galerijoje suvienijo Lijana Judickaitė. Janinos Bagdonienės nuotr.

Penktadienio pavakare prasidėjo Biržų miesto šventė. O įžanga į ją –  meno, muzikos ir biržiečių susitikimas „Portfolio“ kavinėje.

Alinančios kaitros dieną vėsioje kavinėje buvo visai smagu apžiūrėti Raimondo Gailiūno tapybos darbus – šaukiančius, atvirus, grėsmingus, ironiškus, drąsius. Ir su puodeliu kavos ar ledais pasėdėti, pavaikščioti, nesuvaržytiems griežtų susitikimo rėmų, žiūrėti, klausyti, klausti. Susitikimas buvo skirtas būties dalykams. Kaip jaučiamės mes, tapę emigrantais, grįžę iš emigracijos ar vis dažniau pasirenkantys pasaulio piliečio, žmogaus kelyje gyvenimą?

Vakaro-susitikimo motyvus biržiečiams pabandė pristatyti galerijos savininkė Lijana Judickaitė, į jautrią ir ironišką muzikinę kelionę kvietė jaunieji Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atlikėjai, vadovaujami mokytojos Ievos Morkūnaitės, vakaro vedėja Irutė bandė sulieti visas muzikos ir žodžių temas. Kiek ašarų pralieta ilgintis tėvynės Norvegijoje, su šypsena pasakojo biržietė Veronika, ten turėjusi ir gerus darbus, ir namus, ir šeimą, bet… Grįžti į Biržus buvo kur kas aukščiau, svarbiau nei gerovė ten… Veronika jau Biržuose, tarp artimiausių žmonių, kuriuos pažįsta nuo vaikystės, čia žada kurtis gyvenimą. Žmogus, nuolat kelyje, Justinas kalbėjo apie ėjimą per pasaulį, kurį jis pradėjo nuo 16 metų ir nemoka sustoti. Nauji miestai, valstybės, pažintys, žmonės, daugybė draugų, o rojus vis dėlto Biržuose… Gal to ir reikia– kelionių, naujų veidų, svetimos kalbos, tampančios kasdienine, kad pajustum tėviškės ilgesį, kad suvoktum, jog čia – tavo gyvenimo rojus…

Dainuoja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Vita Džiulna, Goda Čirvinskaitė, Salvijus Lansbergas, Hilarija Čeponytė, Enrika Gokaitė. Janinos Bagdonienės nuotr.

Skambėjo jaunųjų dainininkų atliekami kūriniai. Vita jau galėjo pasidžiaugti – ji studijuos vokalą Muzikos ir teatro akademijoje, o kur nuves gyvenimo keliai, kur dainuos Vita, dar neaišku. Jos mokytoja Ieva, studijavusi Austrijoje, suvokusi, kad ten yra kitaip nei pas mus, vis dėlto grįžo čia, nes savo gyvenimo svetur, kur galimybių daugiau, kur visko daugiau, neįsivaizdavo…

Tarp rėkiančių, dejuojančių, kalbančių paveikslų, tarp diskusijos žodžių, tarp romantiškos muzikos prabėgo gera valanda. Privertusi suklusti ir pasvarstyti: gal iš tiesų Biržai yra rojus ar bent vartai į jį?

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.