Tarptautinis literatūros forumas Šiaurės vasara„Valstybė: proza ir poezija“

2018-08-06 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

2018 m. Lietuva mini savo Valstybės atkūrimo šimtmetį. Rašytojai, literatūra įvairiais valstybės gyvavimo etapais – kūrimosi, okupacijų, kovos už laisvę, tapimo visaverte Europos bendrijos dalimi, kultūrinio klestėjimo – vaidino svarbų vaidmenį. Dažnai literatūros kūrėjai netiesiogiai įvardydavo, apmąstydavo, išryškindavo valstybinės reikšmės problemas anksčiau, tiksliau ir drąsiau nei politikai, saugantys savo postus, tramdomi konjunktūros, skurdžios valdiškos kalbos ir instinkto išlikti. Pakanka paminėti kelias pavardes: Vincas Kudirka, Bernardas Brazdžionis, Justinas Marcinkevičius, Tomas Venclova, Ričardas Gavelis. Literatūra yra pajėgi ryškiau atverti ne tik asmeniško, bet ir valstybės gyvenimo reikšmes. Subjektyvūs rašytojų pasakojimai yra svarbūs praeičiai tyrinėti taip pat, kaip archeologija, dokumentika, liudijimai, prisiminimai.

2018 m. tarptautinis literatūros forumas Šiaurės vasara, kurio tema „Valstybė: proza ir poezija“, vyks 15-ąjį kartą. Forume prisiminsime, kaip atrodė anksčiau Vilniaus gatvė, pavadinta J. Basanavičiaus pavarde, kaip reiškėsi lietuvių patriotizmas prieškario Lietuvoje ir dabar, kaip jis atrodo Lenkijoje. Ar ištapatinti, ar, atvirkščiai, atradę save jaučiamės miestuose. Kiek ir kaip esame nutolę savo literatūra, jos sklaida nuo Latvijos, Estijos, ar yra ko vieniems iš kitų mokytis? Kiek netikėtais aspektais kalbėsime apie visiems gerai žinomus ir mėgstamus rašytojus klasikus: Tomą Venclovą, Ričardą Gavelį ir Robertą Musilį. Manome, kad rašytojų, apskritai menininkų, santykis su valstybe yra ir patetiškas, ir ironiškas, ir analitinis, ir šališkas. Tikimės, kad šis santykis atsispindės forumo dalyvių pasisakymuose, kūrinių skaitymuose.Šiemet forume savo kūrybą skaitys Daiva Čepauskaitė, Rimvydas Stankevičius, Herkus Kunčius, Kęstutis Navakas.

Jau trečius metus kviečiame atvykti į forumą ne tuščiomis, o su savo virtomis uogienėmis. Uogienių aukcioną Biržuose šiemet ves žinomas Lietuvos rašytojas Alvydas Šlepikas. Lėšos, surinktos už virtas uogienes, bus skirtos ŠV forumo dalyvių knygoms, kurias dovanosime socialiai remtinoms šeimoms. Kaip ir kasmet forume šoksime, o kadangi metai jau beveik jubiliejiniai – 15-ieji – bus saldžių ir ironiškų siurprizų. Primename, kad visi forumo renginiai nemokami. Taigi, anot poeto Mariaus Buroko, švaraus buvimo

Norintys važiuoti į Biržus penktadienį autobusu rašykite: rutaeli@gmail.com

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.