Skulptoriai kalba darbais

2018-08-06 | Kategorija: Susitikimai

Jau tapo tradicija, kad pirmąją miesto šventės dieną krašto muziejuje ,,Sėla“ atidaroma paroda. Šiemet, jubiliejiniais mūsų valstybės metais, Biržuose miestiečiai ir svečiai turi nuostabią progą susipažinti su geriausių Lietuvos skulptorių darbais. Net du mėnesius Biržuose viešės paroda ,,Skulptoriai atkurtos valstybės šimtmečiui.“

Tai – reta proga pamatyti įvairių stilių, skirtingų  kartų autorių darbus. Parodos sumanytojai ir kuratoriai Aušra Jasiukevičiūtė ir Daumantas Kučas teigė, kad ši paroda – ,,tai skulptorių socialinė akcija, pilietinė iniciatyva,  kūrybinė reakcija į dabarties iššūkius, siekianti sutelkti Lietuvos skulptorius, žadinti jų sąmoningumą, skatinti naujos raiškos paieškas ypač atminties įprasminimo srityje.“

Į parodos atidarymą susirinko didelė grupė darbų autorių

Aušra Jasiukevičiūtė vernisažo metu teigė, kad paroda yra kilusi iš būtinybės, mat, pastaruoju metu dažnai girdima nuomonė, kad paminklai esanti sovietinė atgyvena, nors iš tikrųjų  tai yra šimtmečių tradicija. Ji kvietė žiūrovus stebėti, mėgautis skulptūromis, apeiti jas iš visų pusių, nes skulptūra – tai ne tapyba ar fotografija: tai yra erdvinis menas. 

Daumantas Kučas susirinkusiems priminė, kad būtent Biržuose prasidėjo jo senelio, garsaus grafiko Antano Kučo dailininko karjera – Biržų gimnazijoje būsimasis grafikos grandas kartu su B.Brazdžioniu leido laikraštį – vienas kūrė tekstus, o kitas iliustravo. ,,Biržai – tai labai prasminga: tai tvirtovė, ginanti teritoriją“, – aiškino savo pasirinkimą parodos kuratorius D.Kučas.

D.Kučo darbai

Meras Valdemaras Valkiūnas susirinkusiems sakė, kad Biržuose esama nemažai vietų, kur galėtų atsirasti šiuolaikinių skulptūrų. ,,Reikia užpildyti tuščias erdves,“ – tvirtino meras ir kvietė skulptorius vežti į Biržus naujus darbus.

Apie savo ir kolegų darbus kalbėjo patys parodos dalyviai, kurių nemažai atvyko į parodos atidarymą.

Savo darbu ,,Prisilietimas prie raudonos žvaigždės“ ažiotažą Vilniuje sukėlęs skulptorius Vidas Simanavičius teigė vadinąs šį darbą besijuokiančio Sniečkaus portretu. Jo nuomone,  nedera iš minimojo šimtmečio išbraukti sovietmetį, nes, anot V.Simanavičiaus, taip pasidaro ,,didelė praraja sąmonėj.“ Autoriaus nuomone, negali užsidėti rožinius akinius ir manyti, kad viskas yra puiku. ,,Didelė dalis mūsų žmonių gyveno tarybiniais metais, todėl būtina žinoti istoriją, ypač jaunimui, ir ją sveikai priimti“, – teigė menininkas.

Skulptoriaus V.Simanavičiaus nuomone, į šimtmetį turi sutilpti visi istorijos etapai

Skulptoriaus Gedimino Piekuro darbai gerai žinomi biržiečiams. Jis sukūrė paminklą Antanui Macijauskui Pabiržėje, paminklinę lentą Biržų šviesuoliui notarui Pranui Lembertui. Dailininkas itin džiaugėsi darbų gausa parodoje – dažniausiai, anot jo, parodos būna teminės, o tokia darbų įvairovė, kokia matoma šioje parodoje, sudaro unikalią galimybę pajusti kuo gyvena Lietuvos skulptoriai. ,,Turime tokius grynuolius, darbai – šios dienos“, – sakė G.Piekuras.

G.Piekuro darbas

Jam antrino skulptorius Jonas Grunda: ,,Paroda labai faina. Šiais laikais visi stengiasi viską išgryninti, o čia tokia visokia įvairiausia.“

Apie kolegų darbus labai šiltai kalbėjo prof.Dalia Matulaitė. Ji atkreipė dėmesį, kad Biržuose nepastebėjo šiuolaikinių skulptūrų, vien klasika tapę K.Bogdano ir ankstesnių laikų autorių darbai.

Daugelis įsidėmėjo Jurgos Užkurnytės darbą ,,Neparašyti laiškai“. Anot autorės, ją įkvėpė tragiškos partizanų gyvenimo istorijos ir daiktai: bunkeris, kuris sudegė, nes partizanai nepasidavė, susisprogdino, dienoraščiai, neišsiųsti laiškai. ,,Tai kvintesencija tokios beviltiškos ir kartu tokios prasmingos kovos“, – teigė autorė.

Jautrus J.Užkurnytės kūrinys, skirtas partizanų istorijos įamžinimui

Mero pavaduotoja Irutė Varzienė dėkojo skulptoriams už prasmingus darbus, metaforinį kalbėjimą ir tuos kodus, kuriuos visi supranta ir atpažįsta. Ji itin džiaugėsi, kad tokios parodos atvyksta į Biržus ir tai didelis muziejaus ,,Sėla“ indėlis. ,,Didžiuojuosi ,,Sėlos“ muziejumi, kad  čia vyksta tokie dalykai“, –  vernisažo dalyviams sakė I.Varzienė.

Valdo Bubelevičiaus ,,Karys“, skirtas visiems Lietuvos kariams – sukilėliui,savanoriui, partizanui

Parodos organizatoriai atkreipė dėmesį, kad Biržuose eksponuojami taip pat ir keturių latvių dailininkų darbai. Latvijos, šiemet taip švenčiančios šimtametį valstybės jubiliejų, menininkai taip pat susiduria su panašiais iššūkiais – kaip įprasminti svarbiausius valstybės simbolius, asmenybes, istorinę atmintį, tad, nors iš septynių parodoje esančių darbų išsamaus vaizdo nesusidarysi, vis dėlto tai papildo parodos koncepciją – diskutuoti apie valstybės sampratą, simbolių meninį įprasminimą.

Paroda Biržuose viešės iki rugsėjo 30 dienos.

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.