Sausra gyvulius klupdo ant dietos

2018-08-03 | Kategorija: Tema

Janinos Bagdonienės nuotr.

Karštis ir sausra vargina ūkininkus ir jų gyvulius. Sunku rasti ne tik pavėsį. Išdžiuvo ganyklos. Ūkininkai įvairiai gelbėja gyvuliukus nuo bado: perka šienainio rulonus, šeria nebe tik pernykščius, bet ir šiųmečius tvartų laikotarpiui sukauptus pašarus. Kai kur trūksta ir vandens gyvuliams girdyti. Kai kas nebemato kitos išeities ir norėdami išsaugoti karves, skuba atsisakyti prieauglio.

Geidžiūnietis ūkininkas Arvydas Kudūkis „Biržiečių žodžiui“ pasakoja: du mėnesius apylinkėse lietaus – nė lašo. Vis dar tikėjosi, planavo: kai kuriuose ganyklų plotuose žolę dar paaugins, nušienaus. Deja, teks į juos gyvulius paleisti ir nuganyti. Ūkininko šeima augina apie 80 galvijų: karvių, telyčių, veršelių.

– Pašarų trūkumas. Gyvuliai skuta žolę iki pat šaknų. Kažkaip gelbėsimės. Važinėjau pas ūkininkus, užsiprašiau šiaudų. Ne pirmi tokie metai. Kažkada, prisimename, irgi buvo sausringa vasara. Gyvulius laikėme sodyboje prie namų, šėrėme avižomis, miežiais, šiaudais, – prisimena ūkininkas.

Pasak Arvydo, šiuo metu apsiveršiavo daug karvių, todėl jis negali skųstis: pieno primilžiai nesumažėjo.

Nebėra kur gyvulių ganyti – skundžiasi ir skrebiškiečiai. Kad ir kaip šeimininkai savo karvutes mylėtų ir lepintų, jokio pasirinkimo nėra. Kokia žolė, tokią jos ir turi rupšnoti. Šuliniuose mažėja vandens.

– Yra kaip yra, ką padarysi. Šiuo atveju ir mūsų valdžia prieš sausrą bejėgė. Jai nei įsakysi, nei nubausi, – kalba skrebiškiečiai.

Važiuojant pro Kratiškius sutiksi ne vieną ūkininką su šienainio rulonais skubantį į ganyklą pas gyvulius. Vieni šeria jau šiais metais tvartų laikotarpiui paruoštus parašus, kiti – sukauptas pernykštes atsargas.

– Jeigu taip ilgiau tęsis, nuo rugpjūčio vidurio teks gyvulėlius uždaryti tvartan. Bet jeigu tokie karščiai, jie ten uždus. Nei pieno, nei gerų pieno supirkimo kainų. Vargas. Atolas jau buvo pakilęs, bet per anksti džiaugėmės. Užkepino ir jis nurudavo. Išdegė. Prieš keliolika metų irgi buvo panaši vasara. Pritrūkome pašarų. Skolintis pas kaimynus nėjome, ieškojome kur pirkti, tada ir pasimokėme. Jeigu palanki vasara, prisišienaujame atsargai. Dabar savo gyvulius šeriame pernykščio šienainio rulonais, – pasakojo ūkininkė Stanislava Indriulėnienė. Jos žodžiais, šiemet ir kukurūzai menki.

Jagaudžių kaime ūkininkaujanti Danutė Žiemelienė į fermas karvėms jau prieš mėnesį pradėjo vežti šiųmečius šienainio rulonus. Pasak Danutės, – nuostoliai, bet kitos išeities nėra.

– Laikau tik vieną karvytę ir telyčaitę. Šiemet šienapjūtę baigiau birželio pradžioje. Prisiruošiau keliolika rulonų šienainio. Dar ir nuo praėjusių metų likę. Bado mano gyvulėliai nematys. Bet sausra – baisi problema. Kaimynai, kurie turi daugiau gyvulių, labai vargsta. Savo karvutes kišu po medžiais, girdau jas kas dvi valandas, vilgau jų galvas vandeniu. Su dviem gyvulėliais galiu žaisti, bet kas laiko keliasdešimt ar šimtą galvijų, taip neįmanoma. Ganyklose išdegė ne tik žolė. Žmonėms šuliniuose trūksta ir vandens. O gyvuliai vandens geria daug, – pasakojo Kyliškių kaimo gyventoja Danutė Giedraitienė.

Nausėdžių kaimo ūkininkė Irina Šakuro palygino: šiuo metu gyvuliai ganosi 15 ha ganykloje. Ankstesniais metais žolės gyvuliams užtekdavo 15–18 dienų, o dabar nuganys per 4 dienas. Ir tada gyvulių bandą gins į paskutinį, 30 ha plotą. O po to? Gyvulius teks šerti žiemai sukauptais pašarais, kurių šiemet sukaupta per mažai. Ūkininkams baugu.

– Tragedija. Išparduočiau karves, bet negaliu. Kenčiu dantis sukandęs, nes ūkis – ekologinis. Ne juokas. Įsipareigojimai dar dvejiems metams. Svarbu kaip nors tuos dvejus metus išsiversti, o paskui jokios prasmės nebus laikyti karves. Bėda: nebėra gerų melžėjų. Pieno supirkimo kainos kritusios. Teko važiuoti pro Šukionis, baisu kaip ganyklos atrodo, juodai išskustos. Kvetkų krašte gyvulių ganyklos dar pusė bėdos, bet žolės jau neužtenka, reikia papildomai gyvulėlius šerti. Pernykščio šienainio atsargas, 60 rulonų, jau sušėriau. Bus dar šiek tiek užpernykščių šiaudų, miltų, kaip nors gyvuliai išgyvens, – įsitikinęs Kvetkų kaimo ūkininkas Povilas Dzikaras.

– Tragedija. Po dviejų savaičių reiks karves parduoti. Žolė išdegusi, neauga. Pernai pasėtas žolių mišinys – vos gyvas. Svidrė susitraukusi. Pieno – vietoj 7 bidonų vos 5. Turime paruošę tik pusę reikalingų pašarų, – kvetkiečio ūkininko žodžius patvirtina šukioniečiai ūkininkai Violeta ir Žygimantas Bitinai.

Jų mintys sukasi apie javapjūtę: grūdai, lyginant su praėjusiais metais, prastai byra. Bet atsižvelgus į sausrą – galėjo dar prasčiau būti.

– Kaip nebus blogai. Prieš du mėnesius nupjauta žolė, o atolas per 10 cm paaugo ir stovi vos nesudžiuvęs. Pernai pasėtas baltasis dobiliukas išdegęs, tik senovinė žolė su varpiu tokią sausrą atlaiko. Pienas šimtais mažėja. Bado nebus, bet rudenį anksčiau teks uždaryti gyvulėlius, – finansiniai nuostoliai neišvengiami ir Bitinų kaimynui Jonui Kupriui. Ūkininkas šiemet ir prikulia viena tona iš hektaro mažiau.

Šukioniečiai ekologinio pieno ūkio savininkai Rita ir Virginijus Bieliakai pasakoja: padėtis stabili. Turi dobilų atolo. Tiesa, atolas žemutis, todėl gyvulius ir gano. Melžia karves tvarte, tai papildomai per parą  priduria po vieną pernykščio šienainio ruloną. Šiais metais gyvuliams pašarų prisigamino, todėl badauti tikrai nereikės.

– Primelžiame per parą iš 35 karvių po 500 kg pieno. Primilžiai mažesni nei pernai. Liepos 31 dieną pradėjome kulti. Byra daug mažiau, prognozuojame tik 1,5 tonos iš hektaro, – dalinosi savo rūpesčiais Bieliakai.

Bieliakų kaimynė Raselė Ratnikienė laiko karves sodyboje, pavėsyje ir gano jas šalia esančiame liucernos lauke. Duoda ir sauso pašaro.

– Tragedijos nėra, bet jei nepradės lyti, bus blogybių. Teks gyvulių sumažinti, kad žiemai užtektų pašaro. Bijau: išdegs šiais metais sėta žolė, – apgailestavo Raselė.

Dar turi kur gyvulius ganyti ir šukioniečiai Daiva ir Petras Marcikoniai. Ūkininkai galvijų papildomai nešeria. Jie pavasarį gerai patręšė pievas, todėl pašaro pasigamino pakankamai. Perka kombinuotus pašarus. Šiuo metu iš 35 karvės duoda po 800 kg pieno.

Ūkininkų Daivos ir Petro karvutes – išskirtinės. Pasak šeimininkų, jos turi galimybę „priiminėti SPA“ prie sodybos iškastoje duobėje. Jos taip ir daro.

– Kepame, neturime kur karvių dėti. Šeriame pernykštį šienainį. Kitiems metams dar trūksta 100 rulonų pašarų. Mes įsipareigoję Nacionalinei mokėjimo agentūrai, todėl negalime savo karvių parduoti. Trūkstamus pašarus planuojame pirkti. Iš Kėdainių cukrinių runkelių išspaudų nusipirksime. Primilžio pernykštis lygis taip ir nepasiektas. O dėl kaitros dar labiau krito, – pasakoja šukioniečiai ūkininkai Ligita ir Jonas Gailiūnai.

Pašarų dar trūksta ir šukioniečio ūkininko Arūno Simonaičio galvijams.  Arūnas ganyti gyvulius lyg ir turi kur, bet atolas menkas, tik didžiulį lauką užtvėrus gyvulėliai prisirankioja. Primilžis labai sumažėjęs, neša nuostolius. Bet, pasak Arūno, jeigu tik palytų, padėtis pasitaisytų.

Guodžių kaimo ūkininkai Alma ir Saulius Bačiuliai ką tik grįžę iš Palangos. Pajūryje, pasakoja savo įspūdžius ūkininkai, vis maišėsi lietelis su gražiu oru.

– Su pašarais išsiversime. Ganyti kur turime. Pataupome žolę. Gyvuliams neduodame jos minti. Šiuo metu papildomai nešeriame, šėrėme šienu anksčiau, kol paaugo atoliukas, – pasakoja Bačiuliai.

Jie pašaro trūkumėlį galvijams „padengia“ įvairiais pirktiniais skanėstais. Pieno sumažėjimo nejaučia.

Lamokų kaimo pienininkystės ūkio šeimininkas Petras Aukštikalnis nesiskundžia. Jis karves šeria silosu. Praėjusi vasara buvo dosni ir lietinga. Siloso pilnos tranšėjos. Ir šiemet kukurūzai, anot ūkininko, užaugę gražūs. Ūkininkas ištiesė pagalbos ranką Vabalninko krašto ūkininkams. Vienas kitas iš P. Aukštikalnio ūkio savo gyvulėliams parsigabeno šienainio rulonų.

– Atolo nebus. Šiemet tik vieną kartą žolę pjovėme, o praėjusį sezoną net keturis kartus. Pagelbėjo kaimyninio Galvokų kaimo ūkininkai. Jie atsisakė ūkio, mes jų plotus nušienavome, vėliau juos aparsime, – pasakojo ūkininkas Petras Aukštikalnis.

Sausros ir įžvalgiam ūkininkui – rūpesčiai. Nesvarbu, kad siloso tranšėjos pilnos. Jos plačios, atidarai, nuimi silosą, ir pašaras tranšėjos paviršiuje pradeda kaisti, rūgti. Dalį tenka vis išbrokuoti, jis karvėms jau nebetinkamas pašaras.

– Pasikalbame su visos Lietuvos ūkininkais. Visi dejuoja. Nebėra ne tik kur gyvulių ganyti. Primilžiai krito ketvirtadaliu. Viltis miršta pirmutinė, – sakė „Biržiečių žodžiui“ Petras Aukštikalnis.

Jo žodžiais, anksčiau ar vėliau karves ūkininkams teks išnaikinti. Nors ūkininkai iš paskutiniųjų karves vis dar bando išsaugoti. Kad karvėms liktų daugiau pašarų, jie atsisako ir jau pardavinėja telyčias, veršelius.

Galvijų supirkėjai pastebi: ankstesniais metais tokiu pačiu laiku sudėtingiau, ilgiau užtrukdavo su užsakymais. Tekdavo ieškoti patiems pagal skelbimus, o šiemet – ūkininkai patys kviečia atvykti, siūlo gyvulius. Norintys parduoti galvijus ūkininkai jau registruojami į eilę. Ūkininkams supirkėjų reikia laukti dvi savaites. Galvijų supirkimo kaina kol kas nepasikeitusi. Pasiūla gali kainas numušti.

Viena pieno bendrovė atsižvelgdama į sudėtingą padėtį pieno tiekėjams ūkininkams platina telefonines žinutes: gal būt kam nors susikaupė pašarų perteklius ir jie norėtų geranoriškai su stokojančiais pasidalinti? Deja, kol kas tokių ūkininkų neatsiliepė. Visi ūkininkai skundžiasi: pašarų trūksta.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

4 komentarų to “Sausra gyvulius klupdo ant dietos”

 1. Dėdė parašė:

  Gal geriau javus sėti, nei savo kvailumą ir neišprusimą viešai demonstruoti.

 2. ... parašė:

  Ar kada nors tiems ūkininkams yra buvę gerai? Vasarą karšta, žiemą šalta. Palijo – blogai, sausa – vėl blogai. Gaunat išmokas didžiules, kompensacijas ir t.t. ir tylėkit. Man niekas nieko neduoda, dar turiu jus išlaikyti išmokomis. Ir klausytis nuolatinių jūsų dejonių. Nesugebat, per sunkus toks darbas, verslas – neužsiimkit.

  • manantis parašė:

   Daugtaškiui, kaip pastebėjau visi neitinka. Ūkininkams tikrai nelengva, Bet taip yra vadinamųjų ūkininkų, tokių, kaip Rinkevičius, Krivičius ir kam bevardyti, juk ir taip visi žino,- jie tik javus sėja, o ne ūkinikauja, tai jau verslas, o dar pervarius per keletą įmonių visa tai,- susidaro neblogas biznis. O tiems kas vargsta nuo sutemų iki sutemų, su gyvuliais ir be jų nėra lengva, žodžiu nuo tokio darbo tikrai bagotas nebūsi, greičiau kuprotas

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.