Seniausioje Lietuvos estafetėje jėgas išbandė Panevėžio apskr. VPK pareigūnai

2018-08-01 | Kategorija: Krašto naujienos

Savaitgalį vyko tradicinis 34 kilometrų estafetinis bėgimas nuo Medininkų memorialo iki sostinės Antakalnio kapinių. Estafetinis bėgimas organizuojamas pagerbti 1991 m. Medininkuose žuvusius 7 pareigūnus. Simboliškai dalyvių komandos buvo sudarytos iš 7 bėgikų. Kiekvienam komandos dalyviui teko įveikti 5 km trąsą.

Bėgime dalyvavo bėgimo klubai, policijos, muitinės atstovai ir kiti pareigūnai. Iš viso startavo net 85 komandos, savo jėgas estafetiniame bėgime išbandė 595 dalyviai. Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui atstovavo 2 komandos. Pirmoji komanda prabėgusi 7 etapus, iš viso apie 34 km, užėmė 27 vietą, bendru rezultatu prabėgusi per 02:19:47, o antroji – 55 vietą, prabėgusi per 02:37:52.

Panevėžio AVPK inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.