Kodėl trumpės?

2018-07-31 | Kategorija: Trumpės

Yra gražus lietuviškas žodis – Ilgės, reiškiančios senos lietuvių šventės pavadinimą, kurios metu buvo prisimenami Anapilin išėję mirusieji. Yra ir kita reikšmė –  XVI –XVII amžiuje taip buvo vadinamos kasmetinės duoklės dvarui. Trumpė – nei šventė, nei prievolė. Tai kelios trumpos mintys, atrinktos iš  didelės krūvos kasdieninių mąstymų; kartu tai ir noras atsinaujinti, nes net ir menkas pokytis kartais sukelia netikėtai įdomių minčių. Ar jos kam reikalingos? Nežinau. Man – taip. Jeigu kažkam bus įdomu ir bus noro diskutuoti bus visai smagu. Nes, tiesą pasakius, jau buvau visiškai nusiteikusi rudeniop išjungti seloniją – bet, kaip sakoma, žmogus šaudo, Dievas kulkas gaudo – selonija lieka, su naujom idėjom ir naujais sumanymais.  O rubrikos keičiasi – nes viskas pasaulyje keičiasi;  kam reikėjo, turėjo pakankamai laiko peržiūrėti nuo pradžių ir atgal.

Susitiksim Trumpėse!

 

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.