Vyksta donorystės procesas: vienas donoras – naujo gyvenimo viltis šešiems žmonėms

2018-07-29 | Kategorija: Verta žinoti

Nacionalinis transplantacijos biuras informuoja, kad dviejuose Lietuvos transplantacijos centruose – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose – šiandien bus atliekamos net šešios transplantacijos: širdies, kepenų, dviejų inkstų ir dviejų ragenų.

Net keturiems recipientams transplantacijos dovanos naujo gyvenimo viltį, o dviem pagerins gyvenimo kokybę. Transplantacijos galimos tik tada, kai yra paruošiamas donoras. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vienos iš Klaipėdos ligoninių Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus gydytojai paruošė multiorganinį donorą. Mirusio donoro artimieji priėmė kilnų sprendimą – pasakė donorystei „taip“.

Inkstai bus transplantuojami Kauno klinikose – jie iš Klaipėdos bus atgabenti greitosios pagalbos automobiliu. Greitosios pagalbos automobiliu į Santaros klinikas Vilniuje bus atgabentos donoro kepenys ir ragenos. O širdis į Santaros klinikas bus atskraidinta Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) sraigtasparniu, nes šio organo šaltosios išemijos laikas (laikas, per kurį donoro organas turi būti perkeltas į recipiento kūną) – vos penkios valandos.

Šiemet tai – jau antrasis VSAT sraigtasparnio skrydis su donorų organais. Dar vieną kartą tokiam skrydžiui šiais metais kilo ir Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.

Šis donoras – jau septynioliktas multiorganinis donoras šiemet.

Nacionalinis transplantacijos biuras reiškia nuoširdžią padėką mirusio donoro artimiesiems, kurie netekties akivaizdoje priėmė kilnų sprendimą – dovanojo organus ir audinius transplantacijoms. Nuoširdi padėka visiems itin atsakingo, svarbaus ir operatyvaus donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams: donorinės ligoninės, transplantacijos centrų ir laboratorijų gydytojams, policijos ekipažų pareigūnams, sraigtasparnių pilotams.

Šiemet Lietuvoje atliktos 93 transplantacijos. Transplantacijų laukia 410 recipientų, iš jų 5 – vaikai.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.