Savaitė, kai Salose susitinka muzika ir kalbotyra

2018-07-29 | Kategorija: Kaimynai

Salų dvare, Rokiškio savivaldybėje, šiandien prasideda visą savaitę truksianti 15-oji kalbotyros vasaros mokykla, kurią tradiciškai lydės ir muzikos festivalis.

Salų muzikos festivalis garsėja profesionalios muzikos koncertais ir tapo visų laukiamu renginiu Rokiškio rajone. Ir šiais metais muzikos festivalio metu bus surengti išskirtiniai pasirodymai: į akordeono muzikos koncertą Salų dvare kvies akordeono virtuozas Martynas Levickis, „Baltijos gitarų kvartetas“ kartu su kontrabosininku Vyčiu Nivinsku ir multiinstrumentininku Sauliumi Petreikiu gros įkvepiančią įvairių stilių muziką nuo baroko iki roko, kamerinės muzikos koncertą atliks „Kauno styginių kvartetas“ kartu su soliste Nora Petročenko, o Renatos Marcinkutės Lesieur atliekama vargonų muzika, pritariant mecosopranui Justei Jankauskaitei, skambės Salų Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Mažiesiems žiūrovams skirtas „Stalo teatro“ spektaklis „Pasaka apie karalius“. Spektaklyje naudojama grafoprojektoriaus technika ir kompozitorės Snieguolės Dikčiūtės gyvai atliekama muzika nukels žiūrovus į lietuvių pasakų pasaulį pas karalius ir sužadins ne tik mažųjų lankytojų jausmus ir emocijas. Salų muzikos festivalį remia Lietuvos kultūros taryba, visi festivalio koncertai yra nemokami.

Martynas Levickis. Aigos Ozolinios nuotr.

Salų muzikos festivalį rengia kalbininkai, iš įvairių šalių kasmet jau penkioliktus metus iš eilės Salose susirenkantys į kalbotyros vasaros mokyklą. Šių metų Salų kalbotyros mokyklos tikslas – informuoti apie lietuvių kalbos ir baltų kalbų srityje atliekamus tyrimus, apie lietuvių kalbos istorijos tyrėjams prieinamus elektroninius resursus ir apie kognityvinių mokslų, formaliosios semantikos, galimą įnašą į lietuvių kalbos ir baltų kalbų tyrimus.

Vasaros mokyklą sudarys trys dalys. Pirma – tai paskaitų ciklas, kuriame žymūs formaliosios semantikos, kuri šių metų mokykloje bus pristatyta išsamiau, atstovai kalbės apie tai, ką jų pasiektos įžvalgos ir metodai gali duoti natūralių kalbų, o ypač lietuvių kalbos ir baltų kalbų, tyrimams. Antra – tai mokslinės dirbtuvės, kuriose baltų kalbų tyrėjai iš įvairių užsienio šalių ir iš Lietuvos pristatys aktualius lietuvių kalbos fonologijos, morfologijos, morfosintaksės, sintaksės ir semantikos tyrimų rezultatus ir bus diskutuojama pranešimuose iškeltais teoriniais klausimais. Trečia – tai mokslinės dirbtuvės, kuriose bus apžvelgti ir kritiškai vertinami lietuvių kalbos ir baltų kalbos istorijos tyrėjams prieinami ištekliai, ypač elektroniniai, ir bus diskutuojama apie tai, kaip juos optimizuoti, kokiais metodais remtis, kad jie atneštų kuo daugiau naudos lituanistiniams ir baltistiniams tyrimas; bus aptarta, kas šioje srityje pasiekta, kokios svarbiausios užduotys ateičiai. Visas įvairius aktualius lituanistinių tyrimų problematikos aspektus atspindintis renginys tęs nuo 2004 m. Salose rengiamų, akademiniame pasaulyje jau išgarsėjusių vasaros mokyklų Academia Grammaticorum Salensis tradiciją.

Salų kalbotyros mokyklą rengia asociacija „Academia Salensis“, Vilniaus universitetas, renginius remia Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondas, Kamajų seniūnija ir Salų bendruomenė.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.