Muzikos savaitgaliai Anykščiuose tęsiasi

2018-07-29 | Kategorija: Kaimynai

Rugpjūčio 3 d. (penktadienį) 17 val. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36) vyks jau penktasis festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ vokalinės muzikos koncertas. Dalyvauja – šeimyninis duetas – Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Tomas Pavilionis (tenoras) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo specialybės studentė Gabrielė Lileikaitė. Kartu jie pristatys specialiai Lietuvos šimtmečiui sukurtą programą, kurioje skambės žymiausi Lietuvos kompozitorių kūriniai tiek patriotine, tiek ir meilės tematika. Duetui akompanuos pianistė Monika Laukaitytė.

Programoje – A. Kačanausko, M. Petrausko, J. Gruodžio, V. Klovos, A. Raudonikio ir kitų kompozitorių kūrybos dainos ir arijos.

Bilieto kaina – 4 Eur; studentams, pensininkams – 2 Eur; moksleiviams – nemokamai.

Apie Tomą Pavilionį

Jaunosios kartos solistas Tomas Pavilionis 2002-2010 studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. Vytauto Juozapaičio dainavimo klasėje.

Solistas dažnai dalyvauja įvairiuose klasikinės muzikiniuose projektuose, tarptautiniuose vokalo meistriškumo kursuose. Dainuoja populiarios klasikos grupėje „el Fuego“ (isp. „ugnis“), daug koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.

2006 gastroliavo JAV, dainavo Čikagos lietuvių operoje. 2008 dainavo su Kauno simfoniniu orkestru, dalyvavo Lietuvos televizijos projekte „Triumfo arka“. 2008 ir 2010 sukūrė vaidmenis naujosios operos festivalyje NOA. 2008 lapkričio 30 dalyvavo tarptautiniame projekte G. Pucinni metinėms paminėti, atliko Gerardo partiją operoje „Džanis Skikis“.

Tomas Pavilionis parengė operos vaidmenų Rusų dramos teatre, Baltijos kameriniame operos teatre, Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

2009 Stasio Baro vokalistų konkurso laureatas, 2010 Stasio Baro vokalistų konkurso I premijos laureatas.

2009 – 2014 buvo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro, nuo 2014 – LNOBT solistas.

(Šaltinis –Muzikų sąjunga)

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.