Nesenstanti energinga „Klasika“

2018-07-27 | Kategorija: Susitikimai

Šeštadienio popietę Biržų kultūros centre buvo atidaryta senovinės technikos klubo „Klasika“ fotografijų paroda. Karštą dieną ištikimiausi „Klasikos“ gerbėjai atvyko į parodos atidarymą. Buvo lankytojų iš Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus. Ir savų, mūsų rajono žmonių.

Puikiai eksponuojamos fotografijos, tarsi ant molbertų (juos padarė Sodeliškio dvaro sodybos darbininkai) leido apvaikščioti ir apžiūrėti kelių fotografų darbus, kurie patys žavisi senąja technika ir tą žavesį perteikia kitiems. Parodos eksponavimu daugiausiai rūpinosi klubo narys Aurimas Kriauza. Parodoje dalyvavo vienas autorius – panevėžietis Vilhelminas Sereika. Fotografas sakė stengęsis pagauti senųjų automobilių žaismą gamtos fone, saulės spinduliuose.

Įdomiai eksponuojamos išraiškingos gražių automobilių nuotraukos. Janinos Bagdonienės nuotr.

Parodą pristatė ir „Klasikos“ klubo istoriją priminė jos steigėjas ir vadovas Egidijus Einoris. Šiais metais „Klasika“ švenčia savo pirmąjį tikrą jubiliejų – 10 metų („Klasika“ įkurta 2008 m. rugpjūčio 16 dieną). Šiuo metu ji vienija senovinės technikos savininkus iš įvairių Lietuvos vietų, apie pusė jų – iš mūsų rajono. „Gyvename iš savo narių pinigų, dėkojame klubo rėmėjams, fotografams, kurie nuotraukas „Klasikos“ renginių mums dovanojo. Šventes biržiečiams taip pat rengiame savo jėgomis, iš savo ir dosnių rėmėjų lėšų“, – kalbėjo E. Einoris ir paminėjo visus šio klubo rėmėjus, padėkojo jiems.

Parodoje buvo galima susipažinti su visais klubo leidiniais: kalendoriais, žurnalais, alaus padėkliukais. Janinos Bagdonienės nuotr.

Klubo veikla istorija tampa ne tik nuotraukose: sukurti vaizdo siužetai apie „Klasikos“ parodas, išvykas, nuo 2013 metų leidžiami „Klasikos“ kalendoriai, jau išleisti du „Klasikai“ skirti žurnalai. Paskutinysis, skirtas klubo 10-mečiui, pasirodė šiais metais. Žurnalas išsamiai pasakoja apie klubo veiklą, jo narius ir pristato jų automobilius. Su „Klasikos“ leidiniais buvo galima susipažinti parodoje. Be to, „Klasikos“ automobiliais papuoštos ir 2012 bei 2016 m. išleistos alaus padėkliukų kolekcijos.

E.Einoris užsiminė ir apie būsimą tradicinę „Klasikos“ šventę „Nesenstanti klasika“ Biržų miesto šventės metu. Rugpjūčio 4 dieną Biržuose „Klasika“ surengs dar vieną senosios technikos parodą-paradą, o E. Einoris tikina, kad tai bus geriausia paroda iš visų, nes „Klasikos“ tikslas – vis tobulėti: „Tikimės, kad mūsų šventė bus geriausia iš Pabaltijyje rengiamų panašių švenčių“. Pirmoji tradicija tapusi paroda Biržuose buvo surengta 2008 metais, tada dalyvavo 12 automobilių iš Rokiškio, Pasvalio, Kauno ir Biržų. Šįkart į „Nesenstančios klasikos“ šventę ruošiasi atvykti apie pusantro šimto senovinės technikos. Į šventę žada atvykti kelių šalių atstovai, bene tolimiausią kelią atvažiuos svečiai iš Lenkijos. Matysime ir vaizdo siužetus iš „Klasikos“ klubo švenčių, girdėsime populiariosios klasikos koncertą.

„Klasikos“ klubo dešimtmetį apžvelgė jo įkūrėjas ir vadovas Egidijus Einoris. Janinos Bagdonienės nuotr.

E.Einoris visus biržiečius ir jų svečius kvietė į šventę ir linkėjo: „Šventę mes dovanojame, tad labai norėtume, kad biržiečiai nuoširdžiai ja pasidžiaugtų, padėkotų šventės dalyviams, su jais pabendrautų. Šis dėmesys automobilių savininkams yra labai brangus. Jis – geriausias stimulas dar kartą grįžti į Biržus“.

Egidijų Einorį ir visus „Klasikos“ klubo narius sveikino, už miestui dovanojamas įspūdingas šventes dėkojo rajono meras Valdemaras Valkiūnas.

O parodos lankytojai, „Klasikos“ klubo nariai ir rėmėjai, Egidijui Einoriui šia proga užkabino dešimtmečio medalį, dėkodami už jo vadovavimą, idėjas ir nuolatines naujovių paieškas.

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.