Išskirtinė gimnazistų laida

2018-07-20 | Kategorija: Įžvalgos

Abiturientų auklėtojos: J. Džiugienė, D. Sribikienė, N. Kaulinienė, V. Kalninienė, I. Gasiūnienė, I. Krizonienė. Editos Mikelionienės nuotr.

Šiųmetę „Saulės“ gimnazistų laidą lydi skaičius 100. Gimnazija švenčia šimto metų jubiliejų. Mokyklą baigia pirmoji laida, surinkusi rekordinį – trylikos – šimtukų įvertinimą valstybiniuose egzaminuose. Pirmą kartą gimnazijos istorijoje vienas gimnazistas iš keturių laikytų egzaminų gavo keturis šimtukus, o viena gimnazistė pirmą kartą istorijoje buvo įvertinta trimis šimtukais. Išskirtinei gimnazistų laidai vienos abiturientų klasės auklėtoja Virginija Kalninienė linkėjo iš natų, kurias suteikė tėvai ir mokytojai, sudėti vienintelę savo gyvenimo dainą.

Šiais metais „Saulės“ gimnaziją baigė 141 abiturientas. Gimnazijos direktorius Dainius Korsakas didžiavosi: visi abiturientai gaus atestatus. Savo mokinius į gyvenimą išleido šešių klasių auklėtojos: Indra Krizonienė, Virginija Kalninienė, Nijolė Kaulinienė, Daiva Sribikienė, Jadvyga Džiugienė, Idalija Gasiūnienė. Šventės metu iš savo mokinių jos išgirdo daug gražių žodžių.

Į Kultūros centro salę, kur vyko šventė, sunkiai tilpo sveikintojai su gėlėmis. Kai kas piktinosi, jog šventės pabaigos teks laukti fojė, nes nebėra vietos net stovėti. Ką padarysi: juk didelio būrio abiturientų pasveikinti atvyko dar didesnis būrys tėvų, giminaičių, draugų. Kultūros centras pražydo jaunyste ir gėlėmis.

Šventę pradėjo gimnazijos direktorius Dainius Korsakas, kuris nuoširdžiai džiaugėsi gimnazistų laimėjimais olimpiadose, konkursuose, sporto žaidynėse. Jis dėkojo gimnazistų tėvams už tai, kad jie patikėjo savo vaikus Gimnazijai, dėkojo mokytojams ir patiems išeinantiems gimnazistams: už dainas chore, už dalyvavimą folkloro ansamblyje, už šokius ir t. t. Plojimais visa salė pritarė, jog ilgėsis Gvido saksofono muzikos…

Keturis šimtukus iš keturių laikytų valstybinių egzaminų gavęs Lukas Naktinis su tėvais. Editos Mikelionienės nuotr.

Direktorius džiaugėsi ir tuo, jog išsipildė jo linkėjimai, pasakyti per šimtadienį: šią laidą lydi skaičius šimtas. Į sceną direktorius pakvietė šimtukų rekordininkus Luką Naktinį, kurio visi keturi valstybiniai egzaminai buvo įvertinti šimtukais, ir Mildą Variakojytę, gavusią tris šimtukus. Beje, keturis šimtukus gavo tik 17 abiturientų visoje Lietuvoje, o tris – 73. „Biržiečių žodžiui“ Lukas sakė, jog Lietuvoje ketina studijuoti odontologiją, o Milda pasirinko gydomosios medicinos studijas. Juos D. Korsakas apdovanojo padėkos raštais ir dovanėlėmis.

Trimis šimtukais įvertinta Milda Variakojytė su Gimnazijos direktoriumi Dainiumi Korsaku. Editos Mikelionienės nuotr.

Tradiciškai apdovanojimą direktorius įteikė ir geriausiam laidos gimnazistui. Jį renka mokytojai, atsižvelgdami ne tik į mokymosi rezultatus, bet ir į veiklos įvairiapusiškumą. D. Korsakas ilgai vardijo šio abituriento laimėjimus įvairiose olimpiadose ir konkursuose ne tik rajone, bet ir Lietuvoje, pasakojo apie jo visuomeninę veiklą ir t. t. Geriausiu laidos abiturientu tapo Dovydas Vidžiūnas.

Dovydas Vidžiūnas išrinktas metų gimnazistu. Editos Mikelionienės nuotr.

Dovydas sakė, jog jam Gimnazija – ketverių metų kelionė, kurioje išsiplėtė jo gyvenimo horizontai. Jis dėkojo auklėtojai, kuri buvo tarsi mama, dėkojo ir už tai, kad mokytojai įspirdavo tuomet, kai per daug pakildavo nuo žemės. Nepamiršo Dovydas padėkoti ir valytojoms, drabužininkei bei kitam personalui, kuris darė gimnazistų gyvenimą patogesnį.

Gimnaziją baigė dvynės Ieva ir Eglė Strautininkaitės. Jas sveikina tėveliai ir brolis Lukas. Editos Mikelionienės nuotr.

O tuomet į sceną nusileido pintas krepšys su atestatais. Direktorius juokavo, jog atestatai tikrai nenukrito iš dangaus, o buvo sunkiai uždirbti. Į sceną buvo kviečiami abiturientai ir jų auklėtojos atestatų teikimo ceremonijai.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.