Policija įspėja – vasarą ypatingai saugokitės kišenvagių

2018-07-17 | Kategorija: Visuomenė

Vasara – atostogų metas, gyventojai atsipalaiduoja, todėl kartais primiršta visiems puikiai žinomą tiesą: „Niekas kitas geriau neapsaugos jūsų turto nei jūs pats“.

Žmonės dažniau lankosi turguose norėdami įsigyti šviežių vaisių ar uogų, o  ilgapirščiai naudojasi turgaus dienomis susidariusiomis spūstimis, kurios kartais sudaromos ir dirbtinai — grūstyje spaudžiama pasirinktos aukos kuri nors kūno dalis, ir taip atitraukiamas žmogaus dėmesys, todėl jis net nepastebi, kad tuo metu naršoma po kišenes.

Policija įspėja, kad kišenvagiai ypač pamėgo darbuotis turguose, viešajame transporte ar dėvėtų drabužių parduotuvėse. Ilgapirščiai mikliai apšvarina pirkėjų rankines, pagrobia pinigines su jose esančiais pinigais, dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis. Pasitaiko atvejų, kai kišenvagis piniginėje randa netgi banko mokėjimo kortelės kodą, kuriuo pasinaudojęs pasisavina pinigus dar ir iš bankų sąskaitų.

Policija primena net ir vasaros atostogų metu neprarasti budrumo, kad atostogos neapkarstų ir jas prisiminus nekiltų blogų emocijų.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.