Sovietinių karių kapai bus ženklinami lentelėmis

2018-07-13 | Kategorija: Įžvalgos

Nemunėlio Radviliškio sovietinių karių kapinėse iki šiol stovi lentelė, atitinkanti istorinę tiesą. Editos Mikelionienės nuotr.

Birželio 27 dieną įsigaliojo LR Kultūros ministro įsakymas, kuriuo keičiamos 2016 m. gegužės 2 d. priimtos Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklės. Tam impulsą davė Biržų rajone įgyvendinta, o po to mero Valdemaro Valkiūno atšaukta, idėja sovietinių karių kapines paženklinti lentele su užrašu, kad sovietinio laikotarpio ideologizuoti užrašai neatitinka tikrovės. Nuo šiol iki 2019 m. liepos 1 d. karių kapai bus ženklinami laikinosiomis lentelėmis, o po to bus įrengiamos tipinės informacinės lentelės.

Praėjusių metų rudenį „Biržiečių žodyje“ rašėme, jog Biržų rajone yra trys Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, kurios pripažintos kultūros paveldo objektais. Vertingosios šių kapinių savybės yra palaidojimai, antkapiai, paminklai, plokštės ir užrašai. Todėl juos privalu saugoti tokius, kokie yra.

Savivaldybės administracija kelis kartus kreipėsi į įvairias instancijas dėl centrinių monumentų užrašų, neatitinkančių istorinės tiesos, pakeitimo Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir Vabalninko sovietinių karių palaidojimo vietose. Mat sovietinių karių kapinės esantys užrašai „Amžina garbė didvyriams, kritusiems mūšiuose dėl mūsų tėvynės laisvės ir nepriklausomybės“ yra klaidinantys. Šių metų vasario mėnesį rašytame rašte Kultūros paveldo departamentui prašoma leisti atlikti tvarkymo darbus, panaikinti istorinę tiesą iškreipiančius užrašus ir vietoje jų ant paminklų pritvirtinti granitines lentas su užrašais „Antrajame pasauliniame kare žuvusiems tarybiniams kariams“.

Kultūros paveldo departamentas Savivaldybės administracijos raštą nukreipė Kultūros ministerijai, ši – Užsienio reikalų ministerijai. Užsienio reikalų ministerija atsakė, jog vyksta derybos su Rusijos Federacijos Respublika dėl sovietinių karių palaidojimo. Ratas įstrigo.

Todėl Savivaldybė rado kitą išeitį. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus paminklosaugininkas Dalius Mikelionis sakė, jog buvo nutarta įgyvendinti vicemerės Irutės Varzienės pasiūlymą sovietinių karių kapinėse pastatyti atskiras lenteles, kuriose būtų istorinę tiesą atitinkantys užrašai.

Užrašas lentelėse skelbia: „Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta (kultūros paveldo objektas, unikalus numeris). Sovietinio laikotarpio ideologizuoti užrašai neatitinka istorinės tiesos“.

Žiniasklaidoje pasklidus žiniai apie precendento neturintį atvejį Biržų rajone, ypač aštriai reagavo Rusijos Federacijos ambasada bei Rusijos žiniasklaida. Tačiau biržiečių iniciatyvai pritarė paveldosaugininkai. Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas Audrius Skaistys tąsyk žiniasklaidoje teigė, kad Savivaldybės yra laisvos prie saugomų objektų statyti aiškinamąsias lenteles. Svarbu, kad tokia lentelė neužgožtų paminklo. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė interviu „Lietuvos žinioms“ vylėsi, kad biržiečių iniciatyvą perims ir kitos savivaldybės.

Deja, lentelė su tokiu užrašu buvo pastatyta tik Nemunėlio Radviliškio sovietinių karių kapinėse, o kitose kapinėse – ne. Lentelių tvirtinimą kitose sovietinių karių kapinėse suspendavo meras Valdemaras Valkiūnas, teigdamas, kad tai yra savivalė. Meras tuomet kalbėjo, jog reikia aptarti lentelių formą, pakeisti tekstą, nes lentelės atrodo „kaip ant durniaus“, lentelių pastatymą vadino anarchija, savivale, todėl ir apsijuokėme ant viso pasaulio.

Tačiau paaiškėjo, kad „ant viso pasaulio“ neapsijuokėme. Mūsų rajone gimusi idėja inspiravo Kultūros ministeriją patvirtinti taisykles, kurių paisydamos lentelėmis sovietinių karių kapines turės pažymėti visos savivaldybės.

Naujųjų taisyklių ketvirtajame skyriuje „Registruotų ir neregistruotų objektų ženklinimas informacinėmis lentelėmis“ rašoma, jog valdytojas registruotą ir neregistruotą objektą turi paženklinti informacine lentele, kurioje pateikiama trumpa informacija apie objektą. Informacines lenteles rekomenduotina įrengti iki 2021 m. liepos 1 d. Užrašai jose turi būti pateikiami lietuvių, anglų ir konkretaus objekto išsaugojimu suinteresuotos užsienio valstybės oficialia valstybine kalba, šiuo atveju – rusų kalba. Iki tipinių informacinių lentelių patvirtinimo ir pagaminimo registruotuose ir neregistruotuose objektuose, kuriuose atliekami tvarkybos darbai, gerai matomoje vietoje, nepažeidžiant objekto vertingųjų savybių įrengiamos standartizuoto – 600×400 mm dydžio ant įbetonuojamo stovo 1,1–1,5 metro aukštyje nuo žemės paviršiaus laikinosios informacinės lentelės, kurios stovės iki 2019 m. liepos 1 d., o po to bus keičiamos tipinėmis informacinėmis lentelėmis.

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

3 komentarų to “Sovietinių karių kapai bus ženklinami lentelėmis”

  1. ... parašė:

    Tie patys prie sovietų juos garbino. Dabar tie patys kabina lenteles apie "istorinę neteisybę". Palikit tuos kareivius ramybėj. Rusų, vokiečių, prancūzų ar dar kokius. Nesvarbu. Gyvaisiais rūpinkitės. Kol dar jų Lietuvoje kažkiek yra ir neišmirė, nedegradavo iš nevilties ir/arba neemigravo paskutiniai,

  2. Vermišelis parašė:

    Ne realizacijoje pagrindas, o parodytoje pozicijoje. Džiaugiuosi, kad Nemunėlio Radviliškis visada buvo, yra ir bus išskirtinis.

  3. ciocė parašė:

    Mikelioniene MELUOJI. Informacinių lentelių idėja buvo Seimo narės Dalios Kuodytės. O tai, kaip buvo realizuota Biržuose – kvailystė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.