Skrebiškiečiai karūnavo Mindaugą

2018-07-10 | Kategorija: Palėpė

Skrebiškiečiams Valstybės diena virto džiaugsmingu reginiu. Šventės kūrėjai ir dalyviai – patys žmonės. Pynėjai kilimą audė 4 valandas. jame – 11 rūšių augalai. Laimio Undzėno nuotr.

Įspūdingą šventę Valstybės dieną sau pasidovanojo skrebiškiečiai. Į šventę įdėta labai daug jų pačių triūso. Šios šventės raktelis, kaip visuomet – kultūros darbuotoja Marytė Undzėnienė.

Valstybės šventei pynėjai nupynė kilimą iš lauko ir darželio gėlių. Kilimą pynė keturias valandas. Kilime puikuojasi 11 rūšių augalai ir jų žiedai.

Dramos kolektyvo (režisierė Marytė Undzėnienė) aktoriai paruošė sceninį vaizdelį „Karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos karūnavimas“. Ceremonija vyko kaimo bendruomenės salėje. Įdėta daug pastangų, kad salė virstų katedra. Nepamiršta pasirūpinti net pagrindinėmis regalijomis. Jos atkurtos pagal to meto istorijos šaltinius. karaliui Mindaugui regalijas įteikė vyriausias žynys.

Vestibiulyje veikė puokščių paroda konkursas „Puokštė karalienei Mortai“. Iš trylikos puokščių karalienė išsirinko sau pačią nuostabiausią. Likusias puokštes palydos dalyviai irgi surinko ir išsinešė į lauką.

Tradiciškai iškilmingoji dalis tęsėsi bendruomenės namų kiemelyje prie Tūkstantmečio paminklo. Visos puokštės buvo padėtos šio paminklo papėdėje. Paminklas vainikuotas ąžuolo vainiku.  Prie paminklo sužibo trijų Lietuvos vėliavos spalvų žvakelės. Susirinkusius pasveikino Skrebiškių kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Kučinskienė ir buvusi bendruomenės pirmininkė Elma Kirkliauskienė. Sugiedota tautinė giesmė. Šventės kūrėjai apdovanoti Lietuvos Karalystės gromatomis su karaliaus Mindaugo antspaudu.

Bendruomenės pirmininkė Danutė Kučinskienė pasirūpino, kad šventės pabaigai į dangų pakiltų trispalviai žibintai.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.