Biržų krašto peizažai

2018-07-10 | Kategorija: Susitikimai

Editos Mikelionienės nuotr.

Pirmą kartą Pilies menėje autorinę fotografijų parodą pristatė Laimonas Šepetys. Fotografo darbuose – Biržų krašto peizažai, gamtos stichijos, debesys, saulėlydžiai, rūkas…

Ne į kiekvienos parodos atidarymą ateina tiek daug lankytojų, kiek susirinko į Laimono Šepečio pirmąją autorinę parodą. Autorius labai jaudinosi, tačiau be reikalo: sulaukė daug komplimentų iš kolegų, gerbėjų ir fotografijos žinovų.

Pristatydamas savo parodą Laimonas kalbėjo, jog fotografavo ne tik Lietuvos, bet ir Norvegijos, Anglijos gamtą, tačiau parodai surinko tik Biržų krašte sugaudytus kadrus. Ir ne atsitiktinai. Juk paroda – proginė. Ne tik todėl, kad autorius švenčia penkiasdešimtmetį, bet ir dėl to, kad Lietuva mini šimtmetį, o pati paroda atidaroma Valstybės dieną.

Laimono Šepečio meno gerbėjai. Editos Mikelionienės nuotr.

Fotografija Laimonas rimčiau susidomėjo prieš septynerius metus. Labiausiai jam patinka medžioti gamtos stichijas, fotografuoti sidabriškuosius debesis, spalvomis žavinčius saulėlydžius. Todėl fotografijose užfiksuoti žaibai ir net šiaurės pašvaistės – ypač retos viešnios mūsų krašte.

Surengti autorinę parodą Laimoną paskatino menininkas Alis Balbierius. Jis labiausiai gyrė nespalvotas Laimono fotografijas, darbus, kuriuose užfiksuoti žaibai. Pasak A. Balbieriaus, šiose fotografijose nereikia ieškoti konceptualumo. Svarbu tai, kad jos tęsia dokumentavimo tradicijas mūsų krašte. Nors pats autorius savo parodą vadino marga, A. Balbierius jam prieštaravo: paroda kaip tik vientisa, joje eksponuojami peizažai.

Laimoną Šepetį sveikino žmona Lina ir sūnus Motiejus. Editos Mikelionienės nuotr.

Pasveikinti autoriaus susirinko didelis būrys jo meno gerbėjų. Parodos atidaryme dar nė karto nepasitaikė išvysti tiek daug žmonių su fotoaparatais. Tačiau didžiausia autoriaus meno gerbėja – šeima. Laimoną sveikino žmona Lina ir sūnus Motiejus.

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.