Keičiasi mokyklų finansavimo tvarka

2018-07-04 | Kategorija: Visuomenė

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo bei Švietimo įstatymų pataisas, kuriomis įteisinama nauja pedagogų darbo apmokėjimo sistema bei mokyklų finansavimo tvarka.

Per pastaruosius 15 metų 51 proc. sumažėjo mokyklų ir 46 proc. mokinių skaičius. Vis mažiau jaunų žmonių renkasi mokytojo profesiją, o daugiau kaip pusė Lietuvos pedagogų yra vyresni nei 55 metai.

Šiuo metu tik apie 5 proc. visų mokytojų turi etatui prilyginamą darbo krūvį, o kas trečias mokytojas uždirba iki 500 eurų neatskaičius mokesčių. Todėl jeigu pataisos bus įgyvendintos laiku, etatinis mokytojų darbo apmokėjimas bus įvestas jau nuo rugsėjo 1 d.

Įstatymų pataisomis taip pat sudaromos sąlygos apibrėžti pedagogų veiklas ir nustatyti fiksuotą darbo krūvį, pritraukti pradedančius mokytojus, užtikrinti skaidresnį mokyklų finansavimą, sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai buvo būtini, nes dabartinė mokytojų darbo apmokėjimo sistema galioja iki šių metų rugpjūčio 31 d. Laiku neįsigaliojus naujoms įstatymo pataisoms, nuo rugsėjo mėnesio pedagogams ženkliai sumažėtų atlyginimai.

Prezidentės teigimu, svarbiausia švietimo sistemoje ir toliau išlieka ugdymo kokybė ir dėmesys kiekvienam vaikui.

Pedagogų darbo užmokesčio augimas, mokytojo profesijos patrauklumas, ugdymo kokybės gerinimas – tai šios Vyriausybės įsipareigojimas visuomenei. Todėl Vyriausybės laukia didelis iššūkis tinkamai įgyvendinti pasirašytus įstatymus.

Pagrindiniai mokinio ir klasės krepšelio bei etatinio apmokėjimo kriterijai bus reglamentuoti poįstatyminiuose teisės aktuose. Todėl labai svarbu, kad sprendimai būtų priimami susitarus su švietimo bendruomene. Už sklandų įgyvendinimą ir procesų koordinavimą likus nedaug laiko iki naujų mokslo metų atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.