Į Papilį atšuoliavo Vytis

2018-07-03 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Darbų vadovas pats idėjos sumanytojas Vilius Trečiokas. Trečias iš kairės. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Praėjusį penktadienį Papilyje prie autobusų stotelės pastatytas dar vienas istorinis paminklas. Vytis. Paminklo atidengimo iškilmės vyks Valstybės dieną, liepos 6-ąją, 11 valandą. Tai jau trečiasis miestelio paminklas, įprasminantis Lietuvos ir tuo pačiu Papilio krašto istoriją.

Papiliečiui Biržų rajono savivaldybės Tarybos nariui Viliui Trečiokui kyla daug pilietinių ir patriotinių iniciatyvų. Pasitelkęs vietos bendruomenę, seniūniją, Griauzdės kaime kuriantį akmens paminklų meistrą Valdą Mickevičių, Vilius sėkmingai įgyvendina savo pažadus. Ką tik išsipildė trečias Trečioko sumanymas.

„Biržiečių žodžiui“ Vilius Trečiokas prisiminė: akmuo, iš kurio išaugo Vytis, į Papilį atkeliavo iš Zarasų krašto prieš dešimtmetį. Trečiokas, tuomet, „Naftotiekio“ bendrovės avarinės tarnybos viršininkas, su savo darbininkais kasė tranšėją ir 3–4 metrų gylyje aptiko šį „lobį“. Akmuo krito į akį, bet kol jį išlupo iš žemių, kol atsigabeno – prisikamavo visi. Akmens svoris daugiau kaip 3 tonos, su vienu krautuvu vyrai neįsiveikė.

– Akmuo pas mane pragulėjo dešimtmetį. Ir sulaukė Lietuvos šimtmečio. Kilo mintis Papilį papuošti dar vienu akcentu, Lietuvos herbu Vyčiu. Papilys turi labai gilią ir savitą istoriją nuo pat Radvilų laikų. Po naujų metų paskambinau vietiniam akmens meistrui Valdui Mickevičiui. Jis sutiko bendradarbiauti. Po naujų metų akmenį nugabenome į Griauzdės kaimą pas Valdą ir jis ėmėsi darbo, – kalbėjo V. Trečiokas.

Vilius Trečiokas dėkojo rėmėjams, pinigais ir technika prisidėjusiems prie šio paminklo atsiradimo Papilyje. Tarp rėmėjų:  Seimo narys Viktoras Rinkevičius, ūkininkai Tomas Trečiokas, Stasys ir Aidas Vaitkevičiai, Dalius Linkevičius, Adolfas Šlekys, Eugenijus Tamonis, Dainius Krivičius.

Akmens meistras Valdas Mickevičius kilęs iš Kauno, bet su šeima gyvena Papilio seniūnijoje, Griauzdės kaime ir savo darbais puošia Papilio kraštą. Papilio miestelyje šis paminklas jau trečias Valdo kūrinys. „Papilys Kaunui nenusileis“, – sako Valdas. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Akmens meistras Valdas Mickevičius „Biržiečių žodžiui“ pasakojo:  akmuo įnoringas, nelygus, su įdauba. Akmuo labai šviesus, todėl meistras ėmėsi papildomų akcentų, iškalė spindulius. Įdėta daug darbo, daug prakaito išlieta, bet…

– Nenoriu nusileisti savo gimtajam miestui Kaunui. Šiandien ir Kaune statomas „Laisvės karys“, – šyptelėjo akmens meistras Valdas, prieš kelis dešimtmečius Kauną iškeitęs į atokų ir mažą kaimelį Papilio seniūnijoje vardan savo šeimos.

Papilio miesteliui tai trečias Valdo Mickevičiaus kurtas paminklas. Pirmasis paminklas iš granito – Papilio evangelikų reformatų bažnyčios ir mokyklos fundatoriui Kristupui Radvilai Perkūnui. Plokštė pritvirtinta prie šios bažnyčios. Antrasis paminklas – Papilio miestelio jubiliejui miestelio centre. Naujasis paminklas, Vytis, penktadienį pastatytas prie autobusų stotelės. Prie gėlyno.

Paminklas iš meistro Valdo Mickevičiaus sodybos Griauzdės kaime į Papilį buvo atgabentas birželio 28-osios vakarą. Kitą dieną nuo ankstyvo ryto prasidėjo darbai. Darbams vadovavo pats idėjos sumanytojas Vilius Trečiokas. Jam talkino Viliaus papilietis sūnus ūkininkas Tomas Trečiokas su savo ūkio vyrais bei galinga technika. Darbavosi Papilio seniūnijos specialistas Julius Gaučys ir ūkio dalies darbininkai. Darbai užtruko iki pietų, todėl netruko smalsuolių. Daugelis žinojo ir laukė šios akimirkos. Visiems rūpėjo, kaip atrodys papiliečių Vytis? Stabtelėjusiam ir iš tolo darbus stebinčiam Kęstučiui Mitrai iš Smaliečių kaimo tai buvo didelė naujiena.

– Nežinojau, kad čia statys Vytį. Papilys Vyčio vertas. Seniūnas, bendruomenė veikli. Papiliui Vyčio reikėjo ir jis Papiliui tiks, – kalbėjo vyriškis.

Vytis Papilyje – ant pjedestalo ir laukia iškilmių. Paminklo atidengimas – Valstybės dieną, 11 valandą.

 Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Tags: , , ,

Vienas komentaras to “Į Papilį atšuoliavo Vytis”

  1. nuomonė parašė:

    Šaunuoliai !

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.