Dviračiais – prieš priklausomybes

2018-07-03 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Žygio dalyviai. Editos Mikelionienės nuotr.

Prieš kelerius metus „Biržiečių žodyje“ praktiką atlikusiai studentei iš Vilniaus į akis Biržuose krito dviratininkų gausa. Mergina stebėjosi, jog čia daugybė įvairaus amžiaus žmonių dviratį mina savo malonumui. Ir tai tikra tiesa. Į penktadienio popietę Biržų policijos komisariato surengtą dviračių žygį leidosi apie septyniasdešimt dviračių entuziastų.

Žygio maršrutas vedė dviračių taku į Likėnų reabilitacijos ligoninės parką ir atgal į Savivaldybės kiemą. Dviračių entuziastai žygin registruotis pradėjo prieš valandą.  Savivaldybės kieme vis gausėjo margaspalvė dviratininkų minia.

Druskininkietis Rimantas Šeštokas ir biržietis Algis Kanopa. Jiems dviratis – kasdienybė. Editos Mikelionienės nuotr.

Biržiečiui Algiui Kanopai dviračiu minti netrumpus atstumus – kasdienybė. Kai dirbo „Agaro“ bendrovėje apsaugininku, į darbą vykdavo dviračiu: 15–20 minučių – ir vietoje.

Rimantas Šeštokas – druskininkietis. Į Biržus atvažiavo po studijų, čia pragyveno 23 metus ir vėl išvyko į Druskininkus. Biržuose jis tik svečias. Dviračiu vyras važinėja ir žiemą, ir vasarą. Vasarai pasirenka geresnį, žiemai – prastesnį dviratį. Iš Druskininkus dviračiu Rimantas keliauja į Vilnių ir į Kauną aplankyti dukrų. Sumanė ir šiame žygyje dalyvauti.

Pasivažinėti dviračiai nutarė ir rajono Tarybos nario Sigučio Štrėmo šeima: žmona Ligita, dukra Monika, žentas Gintaras ir mažieji anūkai Smiltė ir Nojus. Nojus – jauniausias šio žygio dalyvis, gimęs praėjusiais metais. Todėl jį vežė mama. Įdomiausia tai, kad mažiausio dalyvio pavardė – Milžinas. Tad į žygį keliavo visa Milžinų šeima.

Romualdas Stabinis – nuolatinis žygių dalyvis. Editos Mikelionienės nuotr.

Romualdas Stabinis – visų dviračių žygių dalyvis. Vyras nepatingi išsiskirti. Šį kartą atvažiavo užsidėjęs įspūdingą šalmą su skiautere, kurį įsigijo „Humanoje“.

Tačiau niekas neprilygo dviems vaikinams, atvykusiems iš Suosto. Petras Trečiokas ir Stasys Drevinskas atvažiavo retro dviračiais, pasipuošė retro kostiumais: vienas baltu, kitas – juodu.

Į žygį keliavo ir jaunos šeimos su vaikais, ir senjorai. Bene vyriausias šios išvykos dalyvis – Rimantas Valintėlis. Ir jauniausio, ir vyriausio, ir įdomiausio dalyvių žygio pabaigoje laukė prizai.

Petro Poškaus pagrindinės mokyklos direktorius Audrys Viduolis ir vyriausias žygio dalyvis Rimantas Valintėlis. Editos Mikelionienės nuotr.

Renginio organizatorius Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Mindaugas Balčiūnas į žygį vyko su žmona Jolita ir dukromis Vilte ir Karolina. Visus žygio dalyvius jis informavo, kaip saugiai elgtis kelionės metu.

– Geriau būti priklausomam nuo dviračio, nei nuo narkotikų, svaigalų ar kitų priklausomybių, – sakė M. Balčiūnas.

Mindaugas Balčiūnas. Editos Mikelionienės nuotr.

Renginio globėjas meras Valdemaras Valkiūnas pritarė policijos pareigūnui: geriau minti dviratį ir atsiriboti nuo visokių „zarazų“. Žygio dalyvius taip pat sveikino vicemerė I. Varzienė, kuri apgailestavo, kad pati nesusiruošė žygin.

Šį dviračių žygį, kuris galbūt taps tradiciniu, taip pat rengė Biržų rajono visuomenės sveikatos biuras, rėmė TŪB „Rinkuškiai“. Visi žygio dalyviai gavo kelionei mineralinio vandens, ženklelius.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.