Nori tapti dama – perskaityk knygą „Kaip tapti dama“

2018-07-02 | Kategorija: Palėpė

„Kaip tapti dama“  knygų serija yra romanas, kuris skirtas visoms pasaulio moterims. Būtent šios knygos savyje turi didžiulį potencialą įžiebti tą kibirkštį tobulėti ir siekti savo užmirštų tikslų. Tai knygos, kurios nedalys patarimų, kaip atrodyti elegantiškai ar elgtis pagal etiketą, nes visos oraus elgesio taisyklės jau seniai žinomos, trūksta nedaug – tik mokėti jų laikytis.

Tai knygos apie amžinąsias gyvenimo vertybes, apie niekada nemirštančią viltį, meilę, ištikimybę, kurios kovoja su amžinai egzistuojančiu blogiu. Knygos siužete pateiktos įžvalgos leis Jums patikėti tuo, kad žmogaus gyvenimo kokybė priklauso tik nuo jo minčių, žodžių ir veiksmų. Tai romanas, kuris privers jus susimąstyti, ar iš tiesų gyvenate taip, kaip norite gyventi. Galbūt šios knygos pamokys iš naujo svajoti taip, kad svajonės virstų realybe. Mylėti taip, kad meilė darytų stebuklus. Tikėti taip, kad tikėjimas jus vestų teisingu gyvenimo keliu. Pagrindinė knygos herojė visą gyvenimą ieškos atsakymo į klausimą, kaip tapti dama.

Dama – tai savimi pasitikinti, laisva asmenybė, kuriai pirmiausia rūpi jos nuolatinis asmeninis tobulėjimas. Tai moteris, kuri vienu metu yra atsidavusi savo darbui, vyrui – pavyzdinga žmona, rūpestinga mama savo vaikams. Tai moteris, kuri niekada nepamiršta savos tikrosios „AŠ“. Tai moteris, kuri negyvena pagal sampratą „aš nekuriu tikrovės“, ji nieko nekaltina, jeigu nutinka kažkas blogo, nes supranta, kad ji pati kuria savo rojų žemėje. Tai naujo prasidedančio amžiaus moteris, kuri, pavargusi nuo dabartinių visuomenėje įsigalėjusių moters elgesio stereotipų ir taisyklių, keičiasi tam, kad taptų iš tiesų laiminga. Ji išmintinga, supratinga, sąžininga sau ir kitiems, atsidavusi šeimai, švelni, trapi ir kartu savarankiška, žinanti, ko nori iš gyvenimo.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.