Posėdžio leitmotyvas – pinigai

2018-06-29 | Kategorija: Įžvalgos

Atsistatydinusį iš pareigų Administracijos direktorių Joną Jonušį laikinai pavaduos jo pavaduotojas Audris Mukas. Editos Mikelionienės nuotr.

Trečiadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje rajono Tarybos nariai atsisveikino su savo noru iš darbo pasitraukiančiu Administracijos direktoriumi Jonu Jonušiu. Tačiau šio posėdžio leitmotyvas buvo pinigai: laikinai Administracijos direktoriaus pareigas eisiančio Audrio Muko priedas prie algos, lėšų taupymas ar švaistymas išvykoms bei deleguotoms funkcijoms. Ginčas tarp mero ir Tarybos narės S. Eitavičienės kilo dėl aplinkos gerinimo projekto.

 

Į Nesvyžiaus šventę vyks dviese

Vasara retina rajono Tarybos narių gretas: į praėjusį trečiadienį vykusį posėdį dėl atostogų kelionių bei kitų priežasčių neatvyko šeši rajono Tarybos nariai: A. Garšvaitė, A. Vaitkevičius, A. Sindriūnė, D. Tribienė, M. Balčiūnas ir R. Čigienė.

Posėdžio pradžioje meras V. Valkiūnas informavo, jog atsiima sprendimo projektą, kuriuo ketino pavesti Daliai Šarkūnienei eiti Administracijos direktoriaus pareigas, kol laikinai direktoriaus pareigas einantis A. Mukas kartu su Savivaldybės delegacija bus išvykęs į Nesvyžių. Kadangi delegacija buvo sudaryta daug anksčiau, o dabar situacija pasikeitė, A. Mukas liks darbo vietoje, o į Nesvyžių birželio 30 – liepos 4 dienomis, kur vyks Baltarusijos nepriklausomybės minėjimas ir Nesvyžiaus 795-ųjų metinių šventė, vyks meras Valdemaras Valkiūnas ir Tarybos narys Arūnas Butėnas.

 

Audris Mukas atskleidė, kiek gauna algos

Svarstant sprendimo projektą, kuriuo prašoma atleisti Joną Jonušį iš Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų birželio 29 d. ir išmokėti jam priklausantį darbo užmokestį bei piniginę kompensaciją už 16,08 kalendorinių dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų bei pavesti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Audriui Mukui laikinai eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatant 30 procentų jo pareiginės algos dydžio priemoką už papildomų užduočių atlikimą, nuo birželio 30 d. iki tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius, kai kurie politikai piktinosi, kad šie du klausimai nebuvo atskirti. Jų nuomone, kiekvienu klausimu reikėjo balsuoti atskirai. Tačiau sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja Inga Kučienė sakė, jog tai nekeičia esmės. Politikai gali diskutuoti dėl priemokos A. Mukui dydžio.

Tad diskusija ir sukosi apie pinigus. D. Drevinskas teiravosi, kiek skiriasi direktoriaus ir jo pavaduotojo atlyginimas. I. Kučienė sakė, jog skirtumas – apie 300 eurų, ir Tarybos narius nuramino: A. Mukas negaus didesnio atlyginimo net kartu su priemoka. Jei A. Mukas nori, jis gali pats pakomentuoti savo atlygį.

 1. Mukas nesislapstė: su 30 proc. priedu į rankas jis gaus 1300 eurų. Dirbdamas administracijos direktoriumi gautų 1520 eurų.

Frakcijos vardu kalbėjusi Irutė Varzienė kvietė Tarybos narius  sprendimo projektui pritarti. Anot vicemerės, priedas už papildomą darbą yra adekvatus, be to, A. Mukas laikinai eis pareigas ne ilgiau kaip du mėnesius. Tačiau I. Varzienė pridūrė: A. Mukas turėtų ryžtingiau prisiimti atsakomybę, nesakyti, kad vieno ar kito darbo nepavyko nuveikti, nes čia buvo anas direktorius ar šitas direktorius. Norėtųsi solidaus ir rimto vadovavimo bei išsamios informacijos apie darbus koalicijai ir rajono Tarybai.

Po šių vicemerės žodžių Tomas Četvergas suabejojo, ar galima pareigas patikėti žmogui, jie dėl neatlikto vieno ar kito darbo jis kaltina kitus. Meras ironizavo: tai ką, jis krauju turi pasirašyti?

I.Varzienė pataisė situaciją: buvo tik keli tokie A. Muko pasakymai, tačiau tai nereiškia, kad jis dirba blogai.

Dalius Jakubėnas domėjosi, kodėl A. Mukas neprašo maksimalaus galimo priedo prie algos – 60 proc. A. Mukas sakė, jog daugiau prašyti negali, nes rajono Taryba, skirdama jį į pareigas, jam jau paskyrė 30 proc. priedą.

Iš 19 posėdyje dalyvavusių politikų sprendimo projektui pritarė 17, kiti susilaikė.

Meras Valdemaras Valkūnas padėkojo Jonui Jonušiui už darbą ir pranešė, kad Jonas Jonušys dirbs jo visuomeniniu patarėju.

 

Keičiama struktūra

Rajono Tarybos nariai priėmė sprendimą pakeisti Savivaldybės administracijos struktūrą: naikinamas Vaiko teisių apsaugos skyrius, nes nuo liepos 1 dienos buvusi savivaldybių vaiko teisių apsaugos funkcija yra keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją ir Savivaldybės administracijoje dirbantys Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai perkeliami į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių. Iki šiol galiojusioje Savivaldybės administracijos struktūroje nebuvo numatytos pareigybės, neįeinančios į struktūrinių padalinių sudėtį. Keičiantis įstatymams, atsiranda rekomendacijų steigti pareigybes, tiesiogiai pavaldžias Administracijos direktoriui. Atsižvelgiant į tai ir siūloma struktūrą papildyti pareigybėmis, tiesiogiai pavaldžiomis Savivaldybės administracijos direktoriui.

Ši tvarka merui Valdemarui Valkiūnui atrodė ne visai aiški: vadovaus ministerija, kuruos Administracijos direktorius. Be to, šios deleguotos funkcijos kaštai nebus šimtu procentų dengiami valstybės lėšomis, o Administracijos direktoriui prisidės papildomas darbo krūvis.

Tačiau dar prieš rajono Tarybos posėdį Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas įpareigojo Administracijos direktorių paskirti asmenį, atsakingą už vaiko laikinos globos organizavimą (nes tai padaryti nuo liepos 1 dienos privaloma), kol bus paskirtas tarpinstitucinis koordinatorius, kuris bus atsakingas ne tik už vaiko teises, bet ir kitas sritis, įeinančias į jo pareigybes. Tarpinstitucinio koordinatoriaus  pareigybės steigimui dar anksčiau priešinosi meras V. Valkiūnas motyvuodamas tuo, kad deleguotai funkcijai neskiriamas visiškas išlaikymas ir Savivaldybei kas mėnesį teks prisidėti po 140 eurų. Meras posėdyje tai vadino eiliniu Vilniaus išprievartavimu.

S.Eitavičienė priekaištavo merui: jei laiku būtų paskirtas tarpinstitucinis koordinatorius, problemų nebūtų buvę. Į jo pareigybę būtų įėjęs ir vaiko laikinosios globos organizavimas. Jei meras mažiau visur važinėtų, tai tuos 140 eurų būtų galima skirti reikalingesniems dalykams.

 

Naujas praėjimas patarėjos kiemu?

Ginčų kilo svarstant sprendimo projektą dėl gyvenamosios aplinkos gerinimo gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste.

Įgyvendinant projektą, siūloma kompleksiškai tvarkyti viešąją infrastruktūrą gyvenamųjų daugiabučių namų Vilniaus g. 6, 8, 10, 12, Žemosios g. 1 ir Vytauto g. 11, 13, 15 teritorijoje. Planuojamas Vilniaus gatvės atkarpos (nuo 6-ojo iki 10-ojo namo) rekonstravimas, numatant gatvės praplatinimą, reikalingą automobilių stovėjimo vietoms įrengti; praėjimo nuo Vilniaus gatvės iki Vytauto gatvės įrengimas (šio praėjimo projektiniai sprendiniai turi vizualiai sukurti Žemosios gatvės tęsinį); įvažiavimų į kiemus ir/ar automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas; vaikų žaidimų aikštelės (-ių) įrengimas; suoliukų, šiukšlių dėžių, šviestuvų bei kt. aplinkos tvarkymo elementų įrengimas; esamų želdinių ir želdynų pertvarkymas ar naujų įveisimas.

Šiuo metu rengiamas techninis projektas, jį planuojama parengti per liepos mėnesį. Parengtas techninis projektas bus pateiktas svarstyti visuomenei. Planuojama projektą įgyvendinti iki 2020 m. rugsėjo.

Tačiau kai kuriems rajono politikams kilo klausimų, kodėl projekto vieta buvo perkelta į kitą teritoriją, nes iš pradžių buvo ketinama tvarkyti teritoriją tarp Vytauto ir Rotušės gatvių. Sprendimo projektą pristačiusi Zita Marcinkevičiūtė aiškino, kad tvarkant teritoriją tarp Vytauto ir Rotušės gatvių reikėtų daugiau investicijų, nes ten daug požeminių komunikacijų, kurias reikėtų pakeisti. O dabar svarbiausia investicija būtų įrengti praėjimą tarp Vilniaus ir Vytauto gatvių.

Meras Z. Marcinkevičiūtei antrino: būtų įrengta tarpgatvinė komunikacija. Tarybos narių nepasitenkinimą jis vadino pavydo banga.

D.Jakubėnas taip pat pritarė Rotušės daugiabučių kvartalo tvarkymui. Taip būtų iki galo sutvarkytas bent vienas kvartalas. Z. Marcinkevičiūtė kalbėjo, jog projektui numatyta 230000 eurų, o projekto apimties didinti nėra galimybių. D. Drevinskas pritarė D. Jakubėnui ir piktinosi, kad dabar Rotušės gatvės kiemai išversti. Z. Marcinkevičiūtė aiškino, kad didžioji projekto lėšų dalis bus skiriama ne daugiabučių kiemams tvarkyti, o praėjimui tarp gatvių įrengti.

S.Griciūnienė abejojo, ar ateityje numatyta daugiabučių namų renovacija nesugadins sutvarkytos aplinkos ir ar nereiks po to visko tvarkyti iš naujo. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog tai projektui netrukdys.

S.Eitavičienė kalbėjo, jog iš Rotušės gatvė į Vytauto žmonės eina kiemais, nes nėra praėjimo. Kaltinimus dėl pavydo bangos S. Eitavičienė neigė ir išsakė savo nuomonę, kodėl projektas numatytas kitoje vietoje. Anot Tarybos narės, taip meras Valdemaras Valkiūnas nori atsidėkoti savo patarėjai už gerą darbą, nes bus tvarkomas kiemas, kur ji gyvena.

Meras tokį S. Eitavičienės samprotavimą vadino jau girdėta daina, o po posėdžio šiuos žodžius vadino šmeižtu, nes praėjimas tarp gatvių neis jo patarėjos kiemu.

Už sprendimo projektą pasisakė 14, susilaikė – 5 rajono Tarybos nariai.

 

Paklausimas merui

Po posėdžio Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu I. Varzienė perskaitė paklausimą merui. Šių metų birželio 11 dieną rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas A. Anskinas bei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas gavo kvietimą iš Švietimo ir mokslo ministerijos birželio 14–15 dienomis dalyvauti Birštone vykusioje konferencijoje švietimo klausimais. Tačiau A. Anskino meras į konferenciją neišleido. Į ją išvyko tik R. Jocius. Frakcija norėjo sužinoti, kodėl meras nepritarė A. Anskino išvykimui į svarbią konferenciją.

V.Valkiūnas pareiškė, kad pakako ir R. Jociaus atstovavimo ir savo sprendimą aiškino lėšų taupymu. Be to, pareiškė, kad A. Anskino tobulėjimo požymių nepastebėjo. I. Varzienei jis teigė, jog ji pavėlavo paaiškinti, kokio tai buvo reikšmingumo konferencija.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

4 komentarų to “Posėdžio leitmotyvas – pinigai”

 1. Arūnas parašė:

  Ačiū ppp nors už tokį įvertinimą…

 2. ppp parašė:

  Abejoju,ar Anskinui pakanka suvokimo apie švietimo sistemą,kad dalyvautų panašiose konferencijose-juk ten apie tinklinį nekalbama…

 3. vasara parašė:

  Šaunuolis,Audri.Pirmyn.Ir kandidatuok į merus.

 4. Snaigė parašė:

  Mukui prie pensijos užtektų ir 300 eurų pagal atliktą darbą.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.